Hrvatska katolička baština 20. stoljeća

Snimio: B. Čović

Biblioteka »Hrvatska katolička baština 20. stoljeća« izrasla je iz proučavanja književne baštine kada je uočeno da je velik broj hrvatskih pisaca danas nepoznat ili jednostavno nečitan. Biblioteka Glasa Koncila prikazuje najvažnije katoličke intelektualce XX. st. u različitim temama i područjima, a do sada je objavljeno 30 naslova.

Kao model prikaza uzet je pojedini autor u presjeku njegova stvaralaštva kroz sve pisane forme: kritike, eseje, intervjue, oglede, prikaze.

Sve intelektualce karakteriziraju zajednička obilježja: bili su zauzeti vjernici laici, kulturni pokretači, njegovali su domoljublje u europskom kontekstu te su bili protivnici svih totalitarizama. Neki od njih bili su članovi Hrvatskoga katoličkog pokreta, ali biblioteka obuhvaća i ostale pojedince koji su kao katolici djelovali u hrvatskoj javnosti.

Zastupljen iseljenički segment

Kao model prikaza uzet je pojedini autor u presjeku njegova stvaralaštva kroz sve pisane forme: kritike, eseje, intervjue, oglede, prikaze. Svaka knjiga sadrži informativni predgovor o temeljnim životnim činjenicama i djelovanju prikazanog pojedinca, izbor njegovih vlastitih tekstova, izbor najvažnije bibliografije, popis literature te životopis po godinama.

No edicija ne obuhvaća beletristička djela već samo ona o književnosti, umjetnosti i drugim područjima intelektualnog zanimanja. U izboru autora zastupljen je i iseljenički segment, tj. autori koji su svoje djelovanje nastavili u iseljeništvu.

Prema izazovima ideologija i totalitarizama

Svrha biblioteke »Hrvatska katolička baština 20. stoljeća« jest pokazati odnose kršćanske misli i katolika prema izazovima ideologija i totalitarizama XX. st. te dati prilog utvrđivanju hrvatskoga kulturno-duhovnog identiteta i potaknuti daljnja znanstvena istraživanja, kako o pojedinim autorima, tako i o njihovim međusobnim odnosima i korelacijom s cjelinom hrvatske kulture.

Biblioteka također popunjava i ispravlja diskontinuitet koji je nastao smišljenim potiskivanjem katoličkih intelektualaca u hrvatskom društvu od 1945. do 1990. godine.