Feljtoni


Partizani pogubili hrvatske antifašiste

Odmah nakon ulaska u Dubrovnik 18. listopada 1944. partizani su uhitili više od 300 osoba, od kojih je do kraja godine pogubljeno njih 104. Bez suđenja je prema nekim podacima strijeljano 78 građana, među kojima i franjevac o. Toma Tomašić. Nijedna dosadašnja hrvatska vlast nije pokazala želje da se zbog toga pokrene sudski proces i da se kazne odgovorni za počinjene zločine.

Objavljeno u Glasu Koncila br. 15/07, strana 25.

 
Događanja
Učitavam