AKO MU TI DOPUSTIŠ…

»Ako mu ti dopustiš…« naslov je koji su odabrale kćeri sv. Maravillas za knjigu koja predstavlja vjerni prikaz svetičina života. Knjiga obiluje mnogobrojnim i istinitim biografskim detaljima. Naime, sv. Maravillas od Isusa, osnivateljica novih Karmela (jedanaest!) za Crkvu modernog XX. stoljeća, za Crkvu Drugog vatikanskog koncila (prethodeći mu, prateći i ispunjavajući ga u vjernom usvajanju njegova slova i duha), »dopustila je Gospodinu da ju posveti« sve do najdubljeg središta njezine duše i u njezinom radu na terezijanskom Karmelu, aktualizirajući ga za naše vrijeme.

(…)

Biografija sv. Maravillas od Isusa može današnjoj Crkvi u Hrvatskoj i hrvatskom društvu općenito, koje je vratilo svoju unutarnju i vanjsku slobodu, prenijeti spoznaju o jednoj perspektivi kontemplativnog života koja se odvijala unutar Crkve Drugog vatikanskog koncila, a koja je bila izvanredno prosvijetljena te duhovno i pastoralno dojmljiva, kao što je to Karmel koji marljivo čuva svoju »terezijansku karizmu«, a ujedno je stavljen na raspolaganje novoj evangelizaciji posredstvom sv. Maravillas od Isusa – suvremene svetice »oblikovane« po izuzetnoj humanističkoj, duhovnoj i crkvenoj mjeri.

Kardinal Antonio María Rouco Varela,
madridski nadbiskup u miru