AMERIČKI PRAVNI STRUČNJAK STEVEN D. SMITH: Država Božja i država zemaljska neizbježno su u međusobnom ratu

Foto: Sveučilište u San Diegu
Pravni stručnjak Steven D. Smith iz SAD-a govori o prijetnjama rasapa savjesti i propasti moderne zapadne civilizacije

Ustav i pravda, reforme i afere, dostojanstvo i kultura – brojne teške riječi i slabe misli posljednjih dana odjekuju hrvatskim medijskim prostorom, što je i očekivano na vrhuncu predizborne kampanje. No umnogome je neočekivano da među svim tim krilaticama i snohvaticama izostane – savjest. Do čega, uostalom, uopće može dovesti politika lišena savjesti? Ili, još važnije: do kakve politike dovodi savjest lišena vjere? Odgovore na ta pitanja potražili smo kod istaknutoga američkoga pravnoga stručnjaka Stevena D. Smitha, koji u svojoj posljednjoj knjizi propast modernoga Zapada pripisuje upravo – rasapu savjesti. Osim što je rastumačio suvremene vjersko-političke polarizacije, profesor Sveučilišta u San Diegu za Glas je Koncila ocrtao i zabrinjavajuće obzore budućnosti priziva savjesti.

»Moderna je zapadna civilizacija dokrajčena. Gotova.« To su uvodne riječi Vaše najnovije knjige, »Rasap savjesti i propast moderniteta«. U kojem smislu smatrate da je Zapad »gotov«?

Iako mi se ta tvrdnja dopada, ona nije moja. Prvi ju je izrekao znameniti povjesničar Jacques Barzun, koji je opisao razvoj mnogih temeljnih opredjeljenja naše civilizacije: emancipacije, sekularizma, individualizma… Barzun je podastro prilično dobru rasudbu da su se te vrijednosti nakon veličanstvene trke iscrpile te sada podrivaju sebe, ali i čitavu našu civilizaciju. Osnova je takva zaključka čvrsta, ali ja ga ne podupirem; nastojim ostati agnostikom spram njegove istinitosti.

Zašto?

Jer povijest nije determinirana. Ne bismo smjeli prihvatiti povijesnu putanju stvari kao neizbježnu sudbinu. Budućnost tek valja stvoriti, a mi tomu trebamo pridonijeti.

Kakvu ulogu ima savjest u tom povijesnom raspletu? Je li ona krivac povijesnih događaja ili njihova žrtva? Ili je samo njihov povremeni simptom?

Teško je s izvjesnošću odgovoriti na takva pitanja, ali čini se da je savjest i uzrok i odraz povijesnih zbivanja. Posvećenost savjesti u žarištu je naše kulture, stoga je bila i ključnom sastavnicom mnogih procesa, posebice u pravu. A različita značenja koja je savjest poprimila i dalje pridonose promjenama u suvremenom svijetu.

Kroz čitavu Vašu knjigu savjest se ispostavlja neuhvatljivim, ali i sveprisutnim pojmom…

Čak se i unutar određenoga doba pojam savjesti rabi u različitim značenjima – a kamoli u različitim dobima. Ta su značenja povezana i donekle neprekinuta, ali ipak mogu biti oprječna, kao što to biva danas. Ne sumnjam da bi nam Toma More – kada bi mogao posjetiti naše doba – rekao isto što bi rekao svojemu suvremeniku Martinu Lutheru: »Kada rabite riječ ‘savjest’, vi zapravo ne govorite o savjesti!«

Zašto to mislite?

Ponajprije moderno značenje osluškivanja vlastite savjesti kao vjernosti sebi i autentičnosti može se nazrijeti u pojmu savjesti koji su rabili čak i ljudi poput Tome Morea. Ipak, to je značenje u izvjesnom smislu potpuno oprječno onomu što je More smatrao savješću.

»Potiskivanje poganstva bilo je važno jer nam je kršćanstvo osiguralo temeljni ideal za razumijevanje svijeta i oblikovanje kulture. Ipak, poganstvo se sve to vrijeme održalo. S nastupom moderniteta prikriveno je poganstvo izbilo na površinu i otada je postalo službenim stajalištem«

Primjerice, transcendentna osnova savjesti – dužnost da se čini ono što Bog želi – bila je ključna za dvojicu povijesnih protivnika, Tomu Morea i Martina Luthera, ali danas ta osnova uopće nije dijelom standardnoga shvaćanja savjesti. Od 20. stoljeća naovamo društvo tolerira mogućnost da vjerska uvjerenja oblikuju savjest pojedinca, ali ono ta uvjerenja više ne smatra bitnima za savjest.

Kako je došlo do toga zaokreta savjesti?

Nemoguće je točno odrediti trenutak kada je sve pošlo po zlu, djelomično zato što u samom pojmu savjesti kakav je rabio čak i netko poput Tome Morea postoji nešto što je pospješilo takav razvoj događaja. More se nije slagao s Lutherovim subjektivnim, individualističkim poimanjem savjesti. Za njega je savjest bila stvar dioništva, sredstvo usklađivanja sa suglasjem kršćanâ tijekom stoljeća, za razliku od Luthera, koji je svoj slavni govor na Wormskom saboru zaključio riječima prkosa institucionalnomu kršćanskomu autoritetu: »Ovdje stojim! Drugo ne mogu!« Ipak, čak ni More nije mogao izbjeći individualističkomu vidu savjesti – osobnoj prosudbi.

Moderni rasap savjesti započeo je, dakle, u njihovo vrijeme?

Upravo je savjest navela Luthera da razdriješi kršćansko suglasje na koje se More oslanjao, prokrčivši tako put religijskomu pluralizmu. A upravo je religijski pluralizam omogućio razvoj modernoga poimanja savjesti, toga izopačenja nutarnjih svojstava savjesti kojemu se More težio oduprijeti. Stoga bi se moglo reći da je sama predanost savjesti već sadržavala njezin rasap.

Zato ste Moreovu savjest opisali »nevoljnom«?

Njezina najočitija »nevoljnost« bila je u tome što ga je ustrajnost da slijedi vlastitu savjest sukobila s gotovo svim važnim ljudima Engleske u to doba: s kraljem, s vladom, pa čak i s vlastitom obitelju. Ono što je smatrao savješću dovelo je do njegove smrti; ali postoji i manje očita »nevoljnost« njegova poimanja savjesti. U njemu je bilo sjeme izdanka koji će potkopati kršćanstvo koje je More pokušavao obraniti. Autentičnost i ekspresivni individualizam ugrađeni u savjest ispostavili su se nagrizajućima za čitavu našu civilizaciju.

Kakva budućnost iščekuje priziv savjesti?
Sve donedavno središnje je pitanje u SAD-u bilo trebaju li pružatelji zdravstvenih usluga koji ne žele izvršiti pobačaj ondje gdje to dopuštaju bolnica i država imati pravo na priziv savjesti. Iako je to još uvijek područje prijepora, određena je razina zaštite osigurana, a u korist zaštiti mogli bi se iznijeti mnogi argumenti temeljeni na ustavnoj klauzuli o slobodnom prakticiranju vjere. Međutim, u državama u kojima je pobačaj sada zabranjen može se očekivati navala slično formuliranih zahtjeva zdravstvenih djelatnika koji bi se »po savjesti« mogli opredijeliti za pružanje pobačaja – a to svoje opredjeljenje mogu pripisati nekakvu svojemu vjerskomu uvjerenju. Takav će tijek stvari zasigurno biti zanimljiv i prijeporan, ako ne i anarhičan. Navodi me to na pomisao da stariji pristup pitanjima savjesti i vjere možda ne će dobro funkcionirati u zamršenijem i polariziranijem svijetu, gdje će se ljudi pozivati na prava savjesti sa svih strana, ne samo na temelju svoje vjerske tradicije. Budući pravnici, znanstvenici i sudci morat će preosmisliti to pitanje jer će ono postajati samo složenijim.
Ipak, Moreova je svetačka nevoljkost da prizna poništenje braka Henrika VIII. s Katarinom Aragonskom još uvijek ohrabrujuća. Kršćani su još uvijek prisiljeni iskazivati više od »puke tolerancije« prema uvjerenjima suprotnima vlastitoj vjeri…

Da, pobožni su kršćani još uvijek progonjeni kao što je bio i More – nadajmo se, bez pogubljenja. Ljudi koji se danas sukobljavaju s vlastima zbog prianjanja uz vlastitu savjest u svojem su razumijevanju savjesti vjerojatno bliži Moreu nego prevladavajućemu poimanju savjesti utemeljenu na autentičnosti. Tu se svakako ubrajaju kršćani posve tradicionalnih stajališta koji su postali kulturno nepopularni. Ako se prisjetimo Kristovih riječi da će vlasti mrziti njegove sljedbenike, teško je začuditi se nad njihovim progonstvom.

No nije li se mnogošto promijenilo od Kristova doba? Kršćani su otada mahom u većini…

To osobito vrijedi za Sjedinjene Američke Države, gdje se većina ljudi kroz čitavu povijest opisivala kršćanima. Njihov broj sada možda opada, ali još uvijek tvore većinu. Ipak, ta jednostavna opaska može prikriti dvije važne pojave. Prva je da mnogo ljudi sebe opisuje kršćanima, ali iskazuje uglavnom nominalnu, naslijeđenu privrženost vjeri. Velik postotak ljudi koji se izjašnjavaju kršćanima u SAD-u ne ide u crkvu niti slijedi crkvena učenja.

»Upravo je savjest navela Luthera da razdriješi kršćansko suglasje na koje se More oslanjao, prokrčivši tako put religijskomu pluralizmu. A upravo je religijski pluralizam omogućio razvoj modernoga poimanja savjesti, toga izopačenja nutarnjih svojstava savjesti kojemu se More težio oduprijeti. Stoga bi se moglo reći da je sama predanost savjesti već sadržavala njezin rasap«

No nisam prvi koji primjećuje da postoji još jedna skupina ljudi koji se nazivaju kršćanima, ali se tradicionalnomu, pravovjernomu kršćanstvu protive i više nego nekršćani. Zato smatram da se progoni mogu dogoditi čak i na mjestu koje je većinski kršćansko – ali je zapravo donekle kršćansko ili potpuno nekršćansko. Drugim riječima, ako je pogansko.

Takva se protivnost očitovala kada su Hrvati, većinski kršćanski narod, 2013. referendumom pokušali ustavno zaštititi brak. Iako je referendumski prijedlog izglasan, forsirala se društvena polarizacija, a ustavna je odredba potkopana kasnijim zakonima.

U Kaliforniji smo 2008. pošli sličnim putom. Izglasali smo prijedlog koji je ciljao zaštititi brak, ali je proglašen neustavnim odmah nakon usvajanja. No čini mi se da bi prevladavajuće stajalište danas bilo suprotno. Osobe koje brane tradicionalni brak kao zajednicu muškarca i žene prikazuju se netolerantnima, čak i zastarjelima.

Upravo ste poništavanje tradicionalnih bračnih zakona jednom prilikom opisali kao »nevjerojatno očitovanje nesmotrenosti i obijesti«.

Reagirao sam time na pojavu uobičajenu u našem pravnom sustavu – kada se sudski osporava kakva ustaljena institucija na temelju pokoje empirijske studije koja »dokazuje« da ta uvriježena tradicija nema nikakvu racionalnu osnovu. Tako se stoljeća tradicije mogu odbaciti kao protuustavna samo zato što plitko pravno gledište potkrijepljeno nekom sumnjivom studijom za njih ne nalazi potporu. Iskreno, mislim da je to suludo.

Zašto?

Jer tradicija nije samo prijenosnik primljene mudrosti, nego i vrijedan oblik života. A učinke njezina podrivanja možemo uočiti posvuda. Društveni i osobni poremećaji koje odražavaju rastuće stope depresije i samoubojstva upozoravaju nas da ljudi više nisu ucijepljeni u održiv oblik života koji bi im pružio svrhu. »Prosvjetiteljstvo« ih je ostavilo bez sidra.

Zvuči kao da se povijest ponavlja.

Augustinova prispodoba o dvjema državama u tom mi se pogledu čini veoma poučnom. Država Božja i država zemaljska temelje se na različitim ljubavima: različitim temeljnim opredjeljenjima proizišlim iz različitih temeljnih uvjerenja. One se ponekad mogu međusobno podupirati – tomu kršćani po svoj prilici teže – ali neizbježno će biti u međusobnom ratu. Takvi su kulturni ratovi u središtu moje knjige »Pogani i kršćani u gradu«, a i mnogi drugi mislioci postavljali su slična pitanja, uključujući i vjerske vođe, katoličke i evangeličke.

U knjizi koju ste upravo spomenuli preosmislili ste modernitet i sekularizam kao religijske pokrete čiji korijeni sežu sve do poganstva.

Kršćanstvo je u kasnoj antici službeno nadvladalo poganstvo, ali to nadvladavanje ni u kojem smislu nije bilo temeljito. Potiskivanje poganstva bilo je važno jer nam je kršćanstvo osiguralo temeljni ideal za razumijevanje svijeta i oblikovanje kulture. Ipak, poganstvo se sve to vrijeme održalo. S nastupom moderniteta prikriveno je poganstvo izbilo na površinu i otada je postalo službenim stajalištem.

Može li se to poništiti?

S ljudskoga se motrišta ne usuđujem gajiti optimizam, ali ne vjerujem da budućnost ovisi samo o našem ljudskom trudu. Kada su Martina Heideggera u jednom intervjuu upitali što filozofija može učiniti da popravi naše suvremeno stanje, odgovorio je: »Mnogo sam o tome razmišljao i zaključio da nas samo Bog može spasiti.« Dodao bih tomu jedino: kroz Crkvu. Crkva trenutačno možda nije u najzdravijem stanju, a i prije se suočavala s razdobljima kada se činilo da se raspada. Ali njezin je konačni trijumf zajamčen. To ne znači da će Crkva prevladati tako što će riješiti naše trenutačne političke ili društvene probleme onako kako bismo mi to željeli, ali to nam dopušta nadu.

Mora da je upravo nada sučelice smrti hranila Tomu Morea u njegovoj nevoljkosti da usmeno potvrdi nešto u što zapravo nije vjerovao – za razliku od mnogih suvremenih kršćanskih političara

O tome sam najviše pisao u trećem poglavlju svoje knjige posvećenu Williamu J. Brennanu, vjerojatno najutjecajnijemu američkomu sudcu u posljednjih pola stoljeća, koji je osobito utjecao na usvajanje podjele na privatnu i javnu osobu, ali i na uvođenje toga razdora u ustavno pravo.

Kako biste opisali njegov utjecaj?

U toj rascjepkanoj perspektivi privatna i javna osoba trebaju djelovati prema različitim normativnim scenarijima: u privatnoj se sferi navodno može djelovati prema vlastitim uvjerenjima, ali ne bi ih trebalo prenositi u javnu sferu. Gotovo kao da su javna i privatna osoba dvije različite osobe. I tako osoba postaje nalik glumcu koji glumi dva različita lika u dva različita filma, iako u istom tijelu. Mnoge ljude – ponajprije one koji ozbiljno nastoje živjeti svoju vjeru – ta oštra napetost dovodi do osobnoga rasapa. A kada se ta napetost unese u ustavno pravo i nametne cijeloj zemlji kao pravno pitanje, proizvest će društveni razdor.

Možete li ocrtati taj razdor?

To je kao narod u sebi podijeljen. Iako »mi, narod« u nejavnom smislu može gajiti čitav niz uvjerenja, »mi, narod« u javnoj ulozi izražava drugačija uvjerenja. Opći bi pregled, međutim, ovisio o povijesti pojedine zemlje. Sve do šezdesetih SAD se bez ustručavanja javno očitovao kršćanskim. Zabrinutost zbog »bezbožnoga komunizma« Istoka u pedesetima je navela SAD da kao nacionalno geslo usvoji »U Boga vjerujemo« i da u Zakletvu vjernosti unese izraz »pod Bogom«. Čak i ako je ta »pobožnost na Potomacu« bila plitka, barem se činila vjerskom. Ali u sljedećem desetljeću sve je to izmaknulo prema vjerski neutralnomu sekularizmu. Pojedina su očitovanja državne religije izbačena iz našega ustava; mnoga su druga očuvana pod izlikom da su izgubila svoje vjersko značenje. Ali konačni je ishod istinska povijesna podjela.

O kakvoj je podjeli riječ?

Osvrnu li se Amerikanci na najdublje izjave o naravi svoje zemlje, poput Deklaracije o neovisnosti ili Lincolnova drugoga inauguracijskoga govora, zamijetit će njihovu vjersku narav; u Lincolnovu je slučaju cijeli tekst duboko teološko razmatranje. No takve su izjave prema suvremenim ustavnim standardima protuustavne pa ih moderni zagovornici sekularnoga režima drže nespretnima i kušaju ih opravdati.

»Crkva možda nije svjetionik kakav je bila u prošlosti, ali možemo je pročistiti ponovnim otkrivanjem solidarnosti koja može zamijeniti naš atomistički individualizam, izgradnjom svojih lokalnih zajednica u nadi da će steći snagu pokazati put onima koji ga možda traže«

Ali takve su »sramotne« izjave u prošlosti bile sveprisutne. I tu podjela postaje očita: ili ćemo poreći prošlost i zanemariti je ili ćemo je proglasiti neustavnom, priznajući da smo dva stoljeća kršili vlastite ustavne odredbe sve dok šezdesetih konačno nismo otkrili njihovo pravo značenje.

Nerijetko se čuje da je SAD trenutačno na rubu raspada zbog suprotstavljenih ideja morala, slobode, pravde…?

Postoji ozbiljna polarizacija, najteža u novijoj povijesti, što djeluje paralizirajuće na vladu i na politiku. Ali mislim da se taj raspad zrcali i u manjku integriteta naših političkih stranaka. Sukob je uokviren pojmovima progresivizma i konzervativizma, i premda će konzervativci tvrditi da cijene religiju, mnoštvo je razloga da se njihovim vođama više od iskrene pobožnosti pripiše cinizam. Što se tiče sigurnosnih prijetnja, smatram da je scenarij građanskoga rata prilično nevjerojatan jer suprotna uvjerenja danas nisu regionalno raspoređena, za razliku od stajališta prema ropstvu uoči građanskoga rata. Ali kada bi svi konzervativci živjeli u zapadnim državama, a svi progresivci u istočnim državama, malo bi toga moglo spriječiti rascjep zemlje.

Kao i SAD, i Hrvatsku uskoro očekuju izbori, koji redovito zaoštravaju temeljne ideološke sukobe u našem društvu. U prethodnoj ste knjizi takav razvoj događaja povezali s nestankom autoriteta…

Hanna Arendt napisala je da ne samo da je autoritet nestao iz modernoga svijeta, nego je s njim nestalo i razumijevanje onoga što autoritet uopće jest. Kult autentičnosti i ekspresivnoga individualizma – najistaknutiji moderni proizvod savjesti – gotovo je antiteza nestalomu autoritetu: za čovjeka ne može biti nikakva autoriteta osim njega sama. To dokazuje i nagli pad povjerenja u institucije, vladu i poduzetnički svijet.

Što bi država i Crkva trebale učiniti da povrate autoritet?

Sklon sam u Crkvi vidjeti izvor veće nade za rješavanje tih pitanja. No pod Crkvom ne mislim samo na Katoličku Crkvu, nego na čitavu kršćansku zajednicu. Ta Crkva možda nije svjetionik kakav je bila u prošlosti, ali možemo je pročistiti ponovnim otkrivanjem solidarnosti koja može zamijeniti naš atomistički individualizam, izgradnjom svojih lokalnih zajednica u nadi da će steći snagu pokazati put onima koji ga možda traže. Opcija »grada na gori« nije radikalna i ne rješava problem u cjelini, ali je ostvariva, a kao pojedinci ne možemo učiniti mnogošto drugo. Teško je predvidjeti što nas čeka, ali možemo nastojati prionuti uz ono što je dobro i nadati se da će dobro nastati. Kao što je rekao blaženi John Henry Newman: »Ne ištem vidjeti daleki obzor; dovoljan mi je jedan korak.«

Biografija Steven Douglas Smith (Salt Lake City, 1952.) diplomirao je 1976. na Pravnom fakultetu »J. Reuben Clark« Sveučilišta Brigham Young u Provu u saveznoj državi Utah, a doktorirao je 1979. na Sveučilištu Yale u New Havenu u saveznoj državi Connecticut. Od 2002. istaknuti je profesor na Pravnom fakultetu Sveučilišta u San Diegu, gdje djeluje i kao suravnatelj Instituta za pravo i filozofiju te Instituta za pravo i religiju. Autor je deset knjiga te brojnih članaka i eseja o ustavnom pravu, vjerskim slobodama i teoriji prava.