AMERIKANKA CHARMAINE YOEST Pravnica koja štiti život i obitelj

Charmaine Yoest

Dr. Charmaine Yoest potpredsjednica je Instituta za obitelj, zajednicu i mogućnosti pri zakladi »Heritage«, književnica, komentatorica te bivša predsjednica i izvršna direktorica Američkoga saveza za život (AUL), organizacije ključne za unaprjeđenje zakona protiv pobačaja na državnoj razini. Kao jedna od zagovornica svetosti života, provela je svoj profesionalni život snažno se suprotstavljajući pravu žene na zakonit pobačaj i kontroli rađanja jer vjeruje da embriji imaju zakonska prava. Diplomirala je političke znanosti na Wheaton Collegeu, zatim je magistrirala i doktorirala. Aktivna je u Hodu za život, vjera je središnji dio njezina života, a sa suprugom ima petero djece. Predlaže napredovanje živeći prema evanđelju i potiče Crkvu da pruži viziju nade ženama i poruku da je odabir života hrabar i plemenit izbor, jer kako je rekla: »Kada se djeca ne rode, to je gubitak za njihove majke… Potrebna im je prilika za život.«