ANICA PRAŠNJAK, PREDSJEDNICA SINDIKATA MEDICINSKIH SESTARA Čovječnost i predanost pozivu

Anica Prašnjak
Snimio: V. Čutura | Anica Prašnjak
»Sve više ih odlazi u inozemstvo. Dok ih Europa traži i čeka, u našoj domovini imamo zabranu zapošljavanja. Na drugoj strani primjetno je da u zdravstvenom i drugim sustavima nedostaje medicinskih sestara i tehničara.« 

Ovogodišnja poruka o Svjetskom danu bolesnika isprepletena je snažnim riječima Ivanova evanđelja: »’Evo ti sina!… Evo ti majke!’ I od toga časa uze je učenik k sebi.« Osim članova najbliže obitelji uz bolesnika su uvijek prve medicinske sestre, koje već odabirom svoga zvanja ili poziva imaju osjećaj koji ih vodi, jer one su na prvoj crti zdravlja i bolesti. Uza sve svoje teškoće, sestre su uvijek uz osobu u potrebi, od začeća, posebno rađanja, do naravne smrti.

Predsjednica Glavnoga vijeća Hrvatskoga strukovnoga sindikata medicinskih sestara – medicinskih tehničara prvostupnica sestrinstva Anica Prašnjak svjedoči: »To je zahtjevna i odgovorna profesija i poziv na koji ne mogu svi odgovoriti. Medicinske sestre brinu se o zdravlju ljudi, zdravstvenoj njezi, o potrebama čovjeka od začeća i rođenja do smrti i odlaska s ovoga svijeta. U svom poslu većina medicinskih sestara svoj posao radi profesionalno i s puno ljubavi i empatije kako bi što više pridonijele poboljšanju uvjeta za što brže ozdravljenje i aktivno uključivanje u život zajednice. Isto tako poštujemo prava pacijenata, čuvamo profesionalnu tajnu, surađujemo u timu te se brinemo o ugledu svoje ustanove, pacijenata i medicinskih sestara, i to dobrom međusobnom komunikacijom i profesionalnim odnosom.«

Moralne, ljubazne, samopouzdane, srdačne

Ističe da je važna moralna izgrađenost medicinske sestre jer prilikom donošenja odluka na njoj je velika moralna i profesionalna odgovornost.

»Najbolji obol koji sestra može dati narodu jest uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu.«

»Mora se razviti povjerenje i poštovanje između pacijenta, njegove obitelji, suradnika u timu i svih sudionika koji su uključeni u proces ozdravljenja bolesnoga odrasloga čovjeka, ali i djeteta. Sve to zahtijeva da medicinske sestre budu profesionalne, ljubazne, samopouzdane i srdačne jer su najveći dio svoga radnoga vremena uz pacijente, skrbe se o njima, slušaju ih i uvijek su dostupne. Na neki način one su njihovi zastupnici, odvjetnice.« Nadalje voditeljica sestrinskoga sindikata, koji je jedan od brojnijih, ističe da su svjedočanstva najsnažnija podrška. »Najbolji obol koji sestra može dati narodu jest uvjerenje da je svaki čovjek vrijedan član ljudske zajednice, da ima svoja prava i dužnosti i da ga osposobi za borbu u životu. Biti medicinska sestra jedinstven je poziv koji traži ono najljepše u ljudskom biću, a to je čovječnost i predanost pozivu«, napominje prvostupnica sestrinstva Prašnjak, citirajući Virginiju Henderson: »Jedinstvena je uloga medicinske sestre pomagati pojedincu, bolesnomu ili zdravomu, u obavljanju aktivnosti koje pridonose zdravlju ili oporavku, ili mirnoj smrti, koje bi pojedinac obavljao samostalno kada bi imao potrebnu snagu, volju ili znanje.« Nadalje navodi primjer dr. Gro Harlem Brundtland, generalne direktorice Svjetske zdravstvene organizacije, koja kaže: »Znam da će medicinske sestre biti na raspolaganju dokle god su potrebne – kada ljudi pate – a ranjivi trebaju njegu i pomoć.«

Potresna je priča 13-godišnje pacijentice koja boluje od leukemije, a koja svjedoči: »Moje sestre čine moj život lakšim, čak i kada mi rade ono što ne volim. Drže me za ruku i brišu mi lice kada plačem. Sestre i anđeli znače nešto iznimno za djecu poput mene.«

Vrjednovati prekomjerna opterećenja

Sindikalistica Prašnjak ističe da se u današnje vrijeme događaju silne promjene pa iz tih razloga još jednom treba naglasiti da se napredak sestrinstva kao profesije vidi u trajnom učenju i kontinuiranoj edukaciji. To se primjećuje i u velikom broju visokoobrazovanih medicinskih sestara na svim razinama. Istodobno postoje i teškoće na drugoj strani. »Treba naglasiti da u procesu rada medicinske sestre imaju prekomjerna opterećenja, neadekvatne uvjete rada, pod svakodnevnim su stresom, onemogućava im se stručno i profesionalno napredovanje, sudjeluju u organizacijskoj shemi poslodavca koji ih, na žalost, raspoređuje mimo zakona i propisa. Sve više ih odlazi u inozemstvo. Dok ih Europa traži i čeka, u našoj domovini imamo zabranu zapošljavanja. Na drugoj strani primjetno je da u zdravstvenom i drugim sustavima nedostaje medicinskih sestara i tehničara.« Nadalje prvostupnica Prašnjak upozorava: »Danas je više nego ikada potrebno svima staviti do znanja da smo pozvani sudjelovati u tome da se poboljšaju uvjeti rada medicinskih sestara i medicinskih tehničara. Sestrinstvo prati sva dostignuća drugih znanstvenih disciplina, što dovodi do značajnih pomaka naprijed, a sve u svrhu da se podmire osnovne ljudske potrebe.«