BAKAR, KAMEN I CRKVA U RUDAMA Crkva od poda do krova – domaća

Samoborskim krajem (54) Župna crkva sv. Barbare u Rudama (II)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Barbare u Rudama (II)

Zvonik župne crkve sv. Barbare u Rudama pokriven je bakrenim limom koji je napravljen od rude iskopane u domaćem rudniku, a proizveden i izvaljan u ljevaonici u Rudama. Tako je i crni kameni pod crkve popločen kamenom iz susjednoga kamenoloma u Lipovcu.

U crkvi su postavljena četiri vrlo bogato ukrašena oltara stilom visokoga baroka ili klasicizma. Najstariji i posebno čašćen je oltar sv. Jušta (sv. Justin), koji je uz sv. Barbaru zaštitnik rudara. Nalazi se u sredini crkve na lijevoj strani, a na njemu je slika sv. Justina uokvirena bogato izrezbarenom ornamentikom na oltaru sa stupovima i kićenom atikom. Drugi bočni oltar, koji se nalazi s iste strane do svetišta, posvećen je sv. Josipu i na njemu je kip svetca s Djetetom Isusom smješten u niši oltara. Bočno su postavljeni kipovi sv. Antuna opata i sv. Roka te kipić sv. Florijana na njegovoj atici. Tamo je i kip Srca Isusova koji se prije nalazio na oltaru sv. Jušta. Nasuprot toga oltara uz desnu stranu svetišta treći je oltar koji je stilizacija špiljice Majke Božje Lurdske s njezinim kipom i kipićem sv. Bernardice. Na oltaru su i manji kipovi sv. Ane i male Marije. Zidna slika iznad toga oltara prikazuje scenu iz rajskoga vrta s Evom i Adamom. Drveni glavni oltar iz g. 1909. ima tri niše smještene između ukrašenih i pozlaćenih stupova sa središnjim kipom sv. Barbare, dva klečeća anđela te pokrajnjim kipovima sv. Katarine i sv. Apolonije. Zidna slika Isusova krštenja na Jordanu nalazi se iznad južnoga bočnoga ulaza u crkvu. Kraj toga je ulaza reljefna plastika sv. Ivana Pavla II. Na lijevoj strani crkve između kora i oltara sv. Jušta zidna je slika s prikazom mučeništva sv. Barbare. U crkvi su postaje križnoga puta izrađene s reljefnim prikazom likova. S vanjske strane crkve kraj svetišta dominira pozlaćeni kip bl. Alojzija Stepinca.

Mise su nedjeljom u 9 sati, a proštenje je za blagdan 4. prosinca.