BAZILIKA UZNESENJA BDM U MARIJI BISTRICI Glavni oltar je iz 1883.

Na obroncima Medvednice (101)

Snimio: Z. Galić | Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke (III)

Središnji dio Trga pape Ivana Pavla II. u Mariji Bistrici sastoji se od bazilike Uznesenja BDM, zvonika s njene lijeve strane (obnovljen g. 1955. i 1998.), župnoga dvora, arkada okolo crkve, dviju bočnih kapela kod ulaza u crkvu te objekta za prihvat hodočasnika i bolesnika s ispovjedaonicama. Pročelje bazilike čini otvoreno predvorje sa stupovima, arkadama, i troja vrata, od kojih su srednja sveta vrata. U njihovim lunetama g. 2004. upisani su važni događaja iz povijesti svetišta. 

Sporedna lađa crkve

U niši na vrhu predvorja postavljen je kameni kip Krista svevladara. Na gornjem dijelu pročelja nalazi se osmodijelna rozeta, kipovi sv. Petra i Pavla (titulari najranije crkve do g. 1731.), a na zabatu, u bogato izvedenoj niši sa stupovima, ornamentima i stiliziranom školjkom, kip Majke Božje s Djetetom na prijestolju.

Cijela crkva podijeljena je na segmente s križnim stropovima koji su oslonjeni na pilastre, a u sredini bazilike imaju trijumfalni luk koji je oslikao Zlatko Šulentić motivima anđela, svetaca, Kristova uzašašća i Marijina uznesenja.

Ispod kora s orguljama postavljena je kamena škropionica i spomenploče sa zapisanom poviješću svetišta i kronologijom događanja u njemu. Sa sjeverne strane glavnoga broda, koji završava odijeljenim svetištem i glavnim oltarom iz g. 1883. te čudotvornim kipom Majke Božje Bistričke, nalazi se sporedna lađa crkve s dvjema kapelama u kojima su smješteni oltari Srca Isusova i sv. Križa.

Molitveni prostori s oltarima

Trostrane kapele odijeljene su masivnim stupovima na koje se oslanjaju noseći lukovi bočnih zidova. Cijela crkva podijeljena je na segmente s križnim stropovima koji su oslonjeni na pilastre, a u sredini bazilike imaju trijumfalni luk koji je oslikao Zlatko Šulentić motivima anđela, svetaca, Kristova uzašašća i Marijina uznesenja. Bočno kraj svetišta su molitveni prostori s oltarima, a odijeljeni su od svetišta lukovima i stupovima koji podržavaju gornje dijelove prednjega dijela crkve s galerijama za svećenstvo. Na njihovim zidovima nalaze se reljefni medaljoni četvorice evanđelista. Vitražni prozori prikazi su sakralnih scena i likova svetaca i svetica.