BESKUĆNICI OSMISLILI TURISTIČKU PONUDU Borci za čovjekovo dostojanstvo

Mile Mrvalj
Mile Mrvalj, predsjednik humanitarne udruge »Fajter«, Zagreb

Humanitarna udruga »Fajter« osnovana je s ciljem pomoći osobama bez krova nad glavom. Osim borbe za preživljavanje velik su problem beskućnika društvene predrasude da su sami krivi za svoje stanje pa su često izvrgnuti prijeziru i nepovjerenju. Stoga često padnu u depresivna stanja pa nemaju ni snage izvući se iz problema, nego samo još dublje tonu. Zbog toga je rad udruge »Fajter« usmjeren na pružanje pomoći beskućnicima kako bi im se osigurala pomoć u svakodnevnom funkcioniranju te ih se ohrabrilo da se podignu. Cilj je udruge osvješćivati društvo kako bi se smanjile predrasude te poticalo na pomoć potrebitima. U tu svrhu udruga pokreće niz akcija, izložaba, koncerata, prezentacija, predavanja u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima u svrhu senzibiliziranja javnosti o problemu beskućništva. Te inicijative udruge imaju mnogo simpatizera i mnogi se javljaju za pomoć, kao volonteri, donatori te razni stručnjaci pružajući svoja stručna znanja pa udruga iz dana u dan raste.

Udruga provodi mnogo akcija prikupljanja hrane, higijenskih potrepština, odjeće i obuće za beskućnike, organizira velik broj kreativnih radionica, večeri poezije i slično, koje su ujedno i art-terapija koju umjetnici provode s beskućnicima. Na taj način postiže se bolja resocijalizacija tih ljudi koji su odbačeni od društva. Cilj je da se kroz udrugu omogući stvaralaštvo beskućnika i siromašnih građana, da mogu prodavati stvari koje izrađuju i ostvarivati neki prihod. Nude se i usluge administrativne i pravne pomoći beskućnicima kako bi im se pomoglo u ostvarenju njihovih prava. Posebno važnu ulogu u pomoći beskućnicima ima Crkva u radu crkvene i Caritasove pučke kuhinje i prenoćišta. Također, od samih početaka udruga izdaje časopis »Ulični fajteri« koji prodaju beskućnici. Od sedam kuna, koliko košta časopis, dvije ostaju za tisak novoga broja, a ostatak ide prodavačima. Prvi broj izišao je u 1000 primjeraka, a sada je 8. broj izišao u 4000 primjeraka. Za sadržaj i izlaženje časopisa zaslužni su mnogi stručnjaci volonteri kao što su mladi dizajneri, umjetnici, studenti, profesori. Osim što u časopisu pišu beskućnici koji predstavljaju sebe, svoja promišljanja, ali i druge teme, u rad se uključuju i druge osobe s temama koje su zanimljive za široku populaciju. Od prošle godine časopis izlazi i za turiste na engleskom jeziku u 3000 primjeraka.