BIBLIJSKE MOLITVE Ivanova klanjateljska molitva u nebu

I čitanje Biblije jedan je oblik molitve, u kojoj više upoznajemo Boga. Uvjerimo se u to čitajući Ivanove molitve iz vrlo uzbudljive (ali i zahtjevne) biblijske Knjige Otkrivenja!

Znamo iz Svetoga pisma da je molitva osnovni način komuniciranja ljudi s Bogom i metoda za primanje Božjih darova. Sjetimo se da je Isus Krist rekao: »Ištite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!« Po molitvi tražimo i po molitvi primamo sve od svemogućega Boga, našega nebeskoga Oca. Podsjetimo da je i čitanje Biblije oblik molitve.

Amen – dođi – milost

Biblija završava Knjigom Otkrivenja, a u njezinim posljednjim redcima nalaze se tri kratka molitvena poklika: »Amen! Dođi, Gospodine Isuse! Milost Gospodina Isusa sa svima!« Ivan evanđelist tim zazivima potvrđuje kao istinito sve što je zapisano u Božjoj riječi, potiče na iščekivanje Isusova novoga dolaska na svijet te blagoslivlja sve čitatelje Biblije, moleći milost Kristovu.

U Knjizi Otkrivenja, kroz mistična viđenja evanđelista Ivana, otkrivaju se događaji bitni za povijest spasenja. Ta knjiga usmjerava nam pogled prema vječnosti u kojoj će svi Kristovi vjernici udružiti svoje glasove s anđelima i svetcima u zajedničkoj molitvi pohvale Bogu. Tu se navodi desetak takvih nebeskih molitava.

Molitve klanjanja i slavljenja

Jedna od najpoznatijih molitava iz Knjige Otkrivenja nalazi se u sedmom poglavlju. Nebrojeno mnoštvo ljudi u bijelim haljinama i s palmama u rukama moli vičući iz svega glasa: »Spasenje Bogu našemu koji sjedi na prijestolju i Jaganjcu!« Njima se pridružuju i anđeli koji se klanjaju pred prijestoljem Božjim i govore: »Blagoslov i slava, i mudrost, i zahvalnica, i čast, i moć i snaga Bogu našemu u vijeke vjekova. Amen.«

Slično je i kada oni koji su pobijedili Zvijer – Zloga mole pjevajući pjesmu Mojsijevu: »Velika su i čudesna djela tvoja, Gospodine, Bože, Svevladaru!« Tu više nitko ne moli sam za sebe nego svi mole zajednički, to više nisu molitve prošnji nego molitve klanjanja i slavljenja. Oni koji su u nebu, više ne moraju moliti ništa za sebe nego je njihova molitva mistični izraz ljubavi prema Bogu koja vječno raste.

KLANJATELJSKA MOLITVA U NEBU
Aleluja, spasenje i slava i moć Bogu našemu! Doista, istiniti su i pravedni sudovi njegovi!
Hvalite Boga našega, sve sluge njegove! Svi koji se njega bojite, i mali i veliki.
Jer zakraljeva Gospodin, Bog naš, Svevladar. Radujmo se i kličimo i slavu mu dajmo!
Jer dođe svadba Jaganjčeva! Opremila se Zaručnica njegova! Aleluja!

 

Nikad nismo sami!

Mističnim možemo nazvati sve što je Ivan evanđelist zapisao u Knjizi Otkrivenja, a mistično je i to što mi već sada na zemlji možemo moliti zajedno sa svima svetima na nebu. Nemamo prave riječi kako bismo protumačili tu blizinu anđela čuvara i svetaca zagovornika, a opet, osjećamo ju svakoga dana. I kao što svetci i anđeli mogu iz vječnosti pomagati nama na zemlji, tako se i mi možemo pridružiti njihovu nebeskomu klanjanju.

Sveti Ivan daje nam predivan primjer molitve vječnoga klanjanja u koju je uključeno silno mnoštvo na nebu: dvadeset i četvorica svetih starješina, četiri mistična bića i anđeli zvani prijestolja, koji su uz serafine i kerubine nebeski savjetnici. Njihova molitva u prvom redu daje pohvalu Božjoj moći i svemu što on čini. Zatim potvrđuje Kristovo kraljevstvo nad nebom i nad zemljom te naviješta veliku radost koja je uspoređena sa svadbenom svečanosti. Crkva je tu molitvu pretvorila u hvalospjev i pjeva ga redovito nedjeljom navečer. Kako bi ga se učinilo što svečanijim, na početku i na kraju svake rečenice nadodaje se još usklik »Aleluja« (mi smo ga ovdje ostavili samo na početku i na kraju molitve).

Dok molimo tu molitvu, podsjetimo se da nismo nikad sami. Dio smo mističnoga zajedništva Crkve, koja se kroz svu povijest klanja Bogu i priprema za blaženu vječnost s njime.

Anđelko Katanec