BIBLIJSKE MOLITVE Molimo hvalospjev s Marijom

Među brojnim različitim molitvama Crkve, postoje i hvalospjevi kao posebne molitvene pjesme. Upoznajmo pobliže Marijin hvalospjev, pod nazivom »Veliča«!

U Bibliji postoje tri evanđeoska hvalospjeva, koje obično zovemo latinskim imenom: Magnificat (»Veliča«), Benedictus (»Blagoslovljen«) i Nunc dimittis (»Sad otpuštaš«).

Svi se nalaze u Lukinu evanđelju, a Crkva ih je uvrstila u svakodnevnu liturgijsku molitvu na početku i na kraju dana. Molimo ih stojeći i na početku molitve činimo gestu križa.

Usklik radosti i poniznosti

Blažena Djevica Marija kod susreta s rođakinjom Elizabetom izrekla je hvalospjev »Veliča« kao hvalu Bogu za divna djela ljubavi i milosti koja čini u svijetu. Ona veliča Boga svom svojom dušom. Tako trebamo i mi pokušati u molitvi biti sasvim sabrani i svim svojim bićem veličati Gospodina.

Marijin hvalospjev bio je njezin usklik radosti, ali i poniznosti. Ona sebe smatra neznatnom Božjom službenicom i divi se velikim djelima koja je Bog činio, napose u njezinu životu. U središtu hvalospjeva stoji zaziv: »Velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo«. Tu imamo priliku razmišljati o tome kako je Marija odabrana za majku Sina Božjega i začela po Duhu Svetome, ali također i o svemu onome što Gospodin čini u našem životu, i u čemu mi prepoznajemo njegovu svetost, uzvišenost i dobrotu.

Hvala Bogu za sve dobro

Bog nas je stvorio, dao nam je život, dao nam je roditelje, prijatelje i svijet u kojem živimo. Poslao nam je Isusa Krista kao učitelja i spasitelja, koji nas spašava od grijeha i od smrti. Iskazuje nam ljubav i blagoslov. To su sve dobre stvari koje je Bog činio za nas i koje nam ovaj hvalospjev pomaže prepoznati. Zato ga je dobro moliti navečer prije spavanja, u njemu se sjetiti i zahvaliti za sve dobro koje nam je on dao toga dana doživjeti.

Marija je svjesna da Božja dobrota nije iskazana samo njoj nego po njoj i svim drugim ljudima. Postavši Majkom Isusovom, ona je Majka svim Kristovim vjernicima pa i u hvalospjevu spominje sve koji se Boga boje, odnosno sve koji ga slušaju i pouzdaju se u njega. Taj dio hvalospjeva potiče nas da Bogu pristupamo s dužnim strahopoštovanjem.

U nastavku Marija moli nabrajajući Božje zahvate u svijetu. To je izraženo na način da se ne radi samo o prošlom vremenu jer Bog i dalje postupa tako: pokazuje svoju snagu tjerajući svaku oholost i umišljenost, zbacuje silne s vlasti, a uzvisuje ponizne, gladnima daje hrane, a bogate ostavlja prazne te uvijek prihvaća i brine se za svoje vjerne.

Veliča duša moja Gospodina, klikće duh moj u Bogu, mome Spasitelju, što pogleda na neznatnost službenice svoje: odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, sveto je ime njegovo! Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, rasprši oholice umišljene. Silne zbaci s prijestolja, a uzvisi neznatne. Gladne napuni dobrima, a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, kako obeća ocima našim: spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.

 

U Marijinoj školi molitve

Dok molimo hvalospjev kojim Marija veliča Boga, ulazimo u njezinu školu molitve. Nju smatramo savršenom moliteljicom. Ona nas uči slušati Boga, razmatrati njegova otajstva, slaviti ga i zahvaljivati mu, a onda i pristupati s našim potrebama.

Mi se često obraćamo Blaženoj Djevici Mariji izravno. Imamo na stotine molitava kojima ju tražimo za pomoć, ali isto tako možemo moliti s njom zajedno, koristeći se riječima koje je ona izrekla. Ona nije puno pričala, a svaka njezina riječ bila je ujedno i molitva. Molimo redovito njezin hvalospjev, kako bismo s njom mogli prepoznati i slaviti Božja djela spasenja koja je učinio i koja nastavlja činiti i danas u našem osobnom životu.

Anđelko Katanec