BLAGO DUBOVEČKE KAPELICE Čuvaju kip Majke Božje stariji od bistričkoga?

Na obroncima Medvednice (71)

Snimio: Z. Galić | Kapela Majke Božje Snježne u Dubovcu

Na krajnjim padinama sjeverne Medvednice, u župi sv. Jurja iz Gornje Stubice, nekoliko se sela nalazi na brježuljcima koji se spuštaju do Zlatar-Bistrice, Poznanovca i Bedekovčine. Na jednom od njih nalazi se Dubovec (180 m nadmorske visine), do kojega se dolazi odvojkom od županijske ceste Gornja i Donja Stubica – Samci – Gusakovec – Hum Stubički – Marija Bistrica. Krak ceste od Gornje Stubice preko Samaca i Modrovca za Poznanovec prolazi kroz Dubovec. U njemu se na groblju g. 1669. spominje zidana kapela Majke Božje Snježne koja je prije toga vremena bila drvena. Razorni potres iz g. 1880. oštetio je kapelu koja je zaslugom nekadašnjega župnika u Bisagu, a kasnije senjsko-modruškoga biskupa Mirka Ožegovića (1775. – 1869.) popravljena. Zidana je od kamena i cigle, veličine je 13,5 x 6 m, s tornjem od 22 m. Od godine 1984. kapela je obnovljena iznutra i izvana s dozidanom sakristijom na južnoj strani. Ulaz je kroz pročelni zvonik, a jednostavna četvrtasta lađa crkve završava trostranom sniženom apsidom s bočnim prozorima u kojoj je smješten glavni oltar. Na oltaru se nalaze četiri svetačka kipa, a u središnjoj niši kip Blažene Djevice Marije s Djetetom iz 15. st. Prema mišljenju stručnjaka kip je stariji od Gospina kipa u svetištu Marije Bistrice. Drugi oltar u kapeli posvećen je sv. Vidu s njegovim kipom u središtu i bočnim kipovima sv. Roka i sv. Antuna Padovanskoga. U unutrašnjosti se na zidu nalazi slika Svetoga Trojstva i kip Bogorodice s Djetetom, a na stropu je prikaz Uznesenja Blažene Djevice Marije. Kapela ima pjevalište na stupovima kod ulaza u lađu. Nova župna kuća izgrađena je za vrijeme i zauzimanjem župnika Franje Pranjića.

Mise su nedjeljom u 8 sati prema rasporedu misa za Šagudovec, Dubovec i Dobre Zdence koji se objavljuje u župnom listiću. Proštenje je u nedjelju nakon blagdana sv. Vida (15. lipnja). Blagdan Gospe Snježne je 5. kolovoza.