BOSANSKI ŠENOA 2. veljače 1889. rođen je književnik Narcis Jenko

Franjevački književnik Narcis Jenko

Poneki čitatelj pomislit će možda da se pod tim imenom krije koji slovenski književnik, no riječ je o bosanskom franjevcu Eugenu Matiću. Rođen je u Livnu 2. veljače 1889., kršten imenom Petar. Gimnaziju je završio u franjevačkom sjemeništu u Visokom. U novicijatu je dobio redovničko ime Eugen. Bogosloviju je studirao u Livnu i Sarajevu, a za svećenika je zaređen 1911. u Gorici kod Livna.

Razne članke objavljivao je u »Luči«, »Serafinskom perivoju« i »Našoj misli«, »Hrvatskoj prosvjeti«, »Novinama« i »Glasniku sv. Ante«, koji je uređivao od 1913. do 1916. Povijesni roman »Obitelj vojvode Hrvoja«, pisan studiozno na temelju građe o srednjovjekovnoj Bosni, tiskan je posmrtno, 1934. u »Knjižnici dobrih romana« HKD-a sv. Jeronima, a u Matici hrvatskoj 1971. »Spiritus procellarum« (Olujni duh), nazvan »roman obraćenja«, izišao je 1922., kada i zbirka feljtona »Razlomci«. Napisao je više pripovijesti, od kojih su neke sabrane u zbirci »Bosančice« (1923.), te nekoliko prikaza o piscima, a s talijanskoga je preveo »Miomirisne cvjetiće iz života sv. Franje Asiškoga« (1913.) te pretiskao Kneževićevu »Muku« (1915.). Pripremio je nacrte za još tri romana: »Ahmet-beg Begović«, »Sinovi sunca« i »Đakovačka katedrala«.

Nažalost, nakon teže prehlade 1909. počeo je pobolijevati od sušice, koja je zahvatila i kosti pa mu je u Beču 1915. amputirana lijeva noga. Vratio se u Goricu, gdje je umro 1918. Nadgrobni natpis sam je složio: »Ovo su dvori brata blagoroda Matića, misnika reda sv. Franje, roba Božjega, grješnika prevelikoga. Živio je za papa Leona XIII, Pija X, Benedikta XV. Vidio je strahote europskoga rata i nevolje i glad naroda bosanskoga. Napokon na dne 26. VII. 1918. leže u baštinu ovdje u crnu zemlju. Mir mu duši!« Zbog širine njegova opusa, domoljublja i umjetničke snage njegova pera prozvaše ga bosanskim Šenoom.