BUDITELJ NARODNE SVIJESTI 6. rujna 1934. – umro autor istarske »himne« Matko Brajša

Matko Brajša Rašan

Istarska obitelj Brajša dala je više narodnih velikana, među kojima je i Matko Brajša Rašan. Rođen je 11. prosinca 1859. u Pićnu kod Pazina, gdje je završio gimnaziju. Studirao je pravo u Beču, potom službovao općinskim upravama istarskih mjesta. Zbog progona tijekom talijanske okupacije morao je 1923., kao i mnoge hrvatske obitelji žrtve progona, napustiti Istru. Prvo došavši u Karlovac, starost je vrlo skromno proživio u Zagrebu, gdje je umro 6. rujna 1934.

Rano se počeo zanimati za glazbu. Za studija u Beču pjevao je u Slavjanskom pjevačkom društvu i ravnao zborom Hrvatskoga akademskoga društva »Zvonimir«. Slavna Milka Trnina nagovarala ga je da nastavi glazbeno školovanje, no on je radije osnivao i vodio zborove diljem Istre i skladao budnice, himne, koračnice i prigodnice. Uglazbio je ondašnju himnu istarskih Hrvata »Predobri Bože« na tekst svećenika Antuna Kalca. Ipak, himničkom je pjesmom Istrana postala prelijepa pjesma »Krasna zemljo, Istro mila, dome roda hrvatskog«, koju je 1912. skladao na tekst suborca za prava istarskih Hrvata Ivana Cukona. Pjesma prvotno namijenjena Družbi sv. Ćirila i Metoda danas je službena svečana pjesma Istarske županije. Poznate su mu i skladbe »Mlada sam ja Istrijanka«, »U boj«, »Plani, rode«, »Hrvatska majko«, »Pazin gradu«. Pojedinačno je tiskao »Popievke za četiri mužka grla«, koračnicu »Istarskim sokolovom Spinčiću, Mandiću, Laginji«, »Istri« na tekst Rikarda Katalinića Jeretova i dr. Zapisivao je hrvatske narodne napjeve, a 1910. tiskao »Hrvatske narodne popievke iz Istre svjetske i crkvene«. Note njegovih pjesama izlazile su u »Viencu«, »Sv. Ceciliji«, »Našoj Gospi Lurdskoj« te u više zbirki istarskih i svehrvatskih domoljubnih pjesama.

Skladao je i devet misa, dva rekvijema, himne, litanije i dr., ukupno tridesetak djela. Kao zagovornik i promicatelj starohrvatske liturgije napisao je »Spomenicu i molbu Svetomu Ocu Papi Piju X. za slavensku službu Božju u Tršćansko-Koparskoj i Porečko-Pulskoj biskupiji«.

»Komponirao je uvijek iz jedne te iste pobude: iz ljubavi do one nesretne zemlje u kojoj se je rodio i radio za probuđenje narodne svijesti« (I. Matetić Ronjgov). Njegovo ime nosi Osnovna glazbena škola u Labinu. (L)