ČAKOVEČKA UDRUGA ZA RANU INTERVENCIJU Najisplativija je rana pomoć

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID, Čakovec
Silvija Pucko, prof., izvršna direktorica Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu, MURID, Čakovec

Proces razvoja rane intervencije u Međimurju počeo je početkom 2000. kroz postojeće obrazovne, zdravstvene i socijalne ustanove te pokretanjem nekoliko roditeljskih organizacija civilnoga društva, a svoj pravi organizacijski okvir dobio je osnivanjem
MURID-a – Međimurske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu. Udrugu vode specijalisti rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji primjerima dobre prakse na svjetskoj razini. Danas MURID ima razvijen spektar socijalnih usluga od prvoga savjetovanja, dijagnostike, individualnih i grupnih tretmana rehabilitatora i logopeda, poludnevnih boravaka za djecu s poremećajima iz spektra autizma do podrške u uključenju u redoviti obrazovni sustav za sve ustanove Međimurske županije i šire. Udruga je jedini licencirani i ugovoreni pružatelj pri Ministarstvu demografije u tom kraju Hrvatske te ima 16 zaposlenih. Cijeli stručni tim već je tri godine pod BCBA supervizijom stručnjakinje sa 20-godišnjim iskustvom iz Kanade. Sada MURID-ove programe pohađa više od 150 djece u tjednim tretmanima od individualnih terapija do poludnevnoga boravka.

Prvo savjetovanje i usmjeravanje usluge su koje u MURID-u potraže mnogi roditelji, a brza usluga znači da od poziva do prvoga savjetovanja dolazi unutar mjesec dana. Dovoljan je poziv – bez uputnica, bez drugih mišljenja i dijagnoza te bez plaćanja. Učinkovita i stručna podrška temelji se na strogo probranim, učinkovitim terapijskim pristupima temeljenim na svjetskim znanstvenim istraživanjima i zaključcima. Obiteljska usmjerenost temelji se na interdisciplinarnom pristupu u kojem su roditelji od početka najvažniji za donošenje prioritetnih ciljeva. Promocije i edukacije organiziraju se s ciljem isticanja važnosti ulaganja u rani razvoj kao najisplativiji rehabilitacijski trenutak. Zabrinutost je dovoljna da bi se roditelji obratili na infotelefon MURID-a 091 2516 044 te dobili termin timskoga savjetovanja i podrške kao temelj za preporuku daljnjih terapijskih postupaka.