TEOLOŠKA MEDITACIJA U VRIJEME PANDEMIJE KORONAVIRUSA »Obratite se i vjerujte evanđelju«

Ova nevolja u kojoj se čitav svijet nalazi nije Božja kazna, nego hitni poziv da se obratimo svomu Bogu. A istinsko obraćenje uključuje u...

TREĆA USKRSNA NEDJELJA Na putu beznađa milost zahvaća

Dj 2, 14. 22-23; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35 Put i putovanje simboli su ljudskoga života u svetopisamskim izvještajima. Psalam 37. donosi: »Prepusti...

Glas Koncila br. 17-18/2020.

INTERVJU: PROF. DR. TATJANA BUKLIJAŠ U krizi treba vidjeti mogućnost boljega početka USKRS 2020. Pastoralna ljubav urodila dosad neviđenim inicijativama MANDA ZRNO »Aktivnost u župi znači mi sve« komentar Prilika za...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA