Početna Glas Koncila Katolički oblikovatelji kulture

Katolički oblikovatelji kulture

DJELOVANJE SVEĆENIKA JOSIPA GRAŠIĆA Kulturno-gospodarski preporodni trag

Primjerima prinosa braće Slovenaca hrvatskoj kulturi neizostavno treba pridružiti i svećenika Josipa Grašića. Rođen je u Križima kod Tržiča 4. ožujka 1863. Nakon gimnazije...

REDOVNIK KOJI JE »OPJEVAO« I ALKU I HRVATSKE VELIKANE Karlo Eterović – filozof i književni povijesnik

U hrvatskoj filozofiji novoskolastičkoga smjera, koji je tijekom prve polovice 20. stoljeća autorima veoma plodan (Josip Stadler, Antun Bauer, Fran Barac, Stjepan Zimmermann, Urban...

FRATAR – AUTOR VELEBNOGA SPJEVA GOSPI SINJSKOJ »Cetinska ruža« Ante Cikojevića

Može se u spjevu zapaziti Mažuranićev utjecaj iz epa »Smrt Smail-age Čengića«. Gospa Sinjska nije štovana samo molitvama i hodočašćima, nego i mnogim pjesmama. Jednu...

FRANJEVAC KLEMENT BUŠIĆ Autor duhovne i domoljubne epike

Da je tzv. narodni odnosno epski deseterac i u prvoj polovici 20. st. bio još itekako živa pjesnička forma pokazuju, uz ostale, djela fra...
Ante Starčević

VJEČNE LJEPOTE ANTE STARČEVIĆA Umjetnik kojega je Stepinčeva slika stajala zatvora

»Uz Ivu Dulčića, Zlatka Šulentića, Brunu Bulića i mlađega Josipa Botterija Dinija Starčević je jedan od rijetkih umjetnika koji je potpuno posvećen sakralnom stvaralaštvu«,...

SVEĆENIK JOSIP HAJDUKOVIĆ Poeta tradicijskoga nebosklona

Antun Kalac, Spiridion Petranović, Mijo Lamot, Martin Mikulić, Ivan Kujundžić, Ignac Horvat, Marko Vežić, Lujo Plepel, Josip Blažina, Vid Blažinčić, Blaško Rajić, Ante Sironić,...

PRVI AKADEMSKI SLIKAR MEĐU HERCEGOVAČKIM FRANJEVCIMA Mirko Ćosić – »srce koje se znalo svemu diviti«

To što je i među redovnicima, osim književnih i glazbenih, uvijek bilo i likovnih talenata, nije nova stvar, no život i rad fra Mirka...

ANTE SIRONIĆ – SVEĆENIK, NOVINAR, KNJIŽEVNIK »Izraziti antifašist iredentist«

Ima ljudi koji nam nekako »prođu ispod radara«, nezamijećeni, premda to svojim životom i djelima ne zaslužuju. Može se to reći i za Antu...

VELIKAN PSIHOLOŠKE MISLI Petar Čiklić među holivudskim zvijezdama

Upravo je nevjerojatan broj hrvatskih (katoličkih) intelektualaca koji su djelovali u iseljeništvu, mnogi od njih osebujnih biografija, tražeći silom neprilika sigurnost i afirmaciju izvan...

BRANIO STAJALIŠTA POD CIJENU SVOGA »KONJA ZEKANA« Jako Pašalić – političar i pučki tribun Hrvata u BiH

Osebujna je bila osobnost Jake Ivana Pašalića, redovnika franjevačke provincije Bosne Srebrene, poznata prije svega po svojem političkom radu u prijelomnim godinama formiranja modernoga...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA