fbpx

MARIJINA ISPOVIJEST VJERE O otvorenosti i rukama

Srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovijedati spašava. (Rim 10, 10) Proglašavalo ga umješno ili nevješto zataškavalo, svako doba ima popis vrlina koje valjan čovjek mora...

TKO JE MARIJU VIDIO NA NEBU? O sveobuhvatnosti i prorocima

I otvori se hram Božji na nebu i pokaza se Kovčeg saveza njegova. I znamenje veliko pokaza se na nebu: Žena odjevena suncem. (Otk...

MARIJIN ODGOVOR RASPETOMU O ukalupljenosti i pločama

Puna plemenitih osjećaja, ona je svoju ženstvenost oživljavala muškom hrabrošću. (2 Mak 7, 21) Kad tko štogod poželi pod svaku cijenu izbjeći, najčešće je već...

MEDITACIJA O cjelovitosti i pomastima

Što su one dvije maslinove grančice koje kroz dvije zlatne cijevi dolijevaju ulje? (Zah 4, 12) Malo je težnji za krjepošću koje izviru iz vrela...

DVIJE BIBLIJSKE PROROČICE O odgovornosti i kupinama

Mojsije se zagleda: grm sav u plamenu, a ipak ne izgara. (Izl 3, 2) Kadikad se čini da bi čovjek mnogoj bijedi svojih dana mogao...

KAKO JE MARIJA NASMIJALA ABRAHAMA O prijetvornosti i osmijesima

Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se. (Iv 8, 56) Makar su mane i krjeposti nevidljive, ipak ostavljaju...

GORE – DOLJE O uspješnosti i ljestvama

I usne san: ljestve stoje na zemlji, a vrhom do neba dopiru, i anđeli Božji po njima se penju i silaze. (Post 28, 12) Ništa...

PROCVAT ČUDESA POMOĆNICE KRŠĆANA O maštovitosti i štapovima

Uzmi ovaj štap u ruku. Njim izvodi znamenja. (Izl 4, 17) Kad se koja ljudska moć uspne do svoga samotnoga vrhunca, dolinom što se pod...

KOŠARA PREPUNA UTJEHE O sjeti i vrbama

Rahela oplakuje sinove svoje, i ne će da se utješi za djecom, jer njih više nema. (Jer 31, 15) Koliko sadašnje doba povlađuje svakovrsnim zastranjivanjima...

MARIJIN MIOMIRIS I GRIMIZ O snošljivosti i sokovima

Gostoljublja ne zaboravljajte: njime neki, i ne znajući, ugostiše anđele! (Heb 13, 2) Svako doba promiče neke vrjednote toliko zdušno da ih oni koji ih usvajaju...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA