BOŽIĆ PRED VRATIMA »Bog s nama« je tajna i smisao

Iz 7, 10-14; Ps 24, 1-6; Rim 1, 1-7; Mt 1, 18-24 »I dat će mu ime Emanuel«, piše evanđelist Matej. U Isusu, Sinu Božjem,...

KAKO JE OTAC USLIŠIO SINA Iz napuštanja vlastitoga života nastaje život

Jr 31, 31-34; Heb 5, 7-9; Iv 12, 20-33 Prema proroku Jeremiji, Bog će sa svojim narodom sklopiti »Novi savez«. Stari savez pokazao se neuspjelim:...

JUDINA IZDAJA – RASKID SAVEZA S BOGOM Dno poniženja početak je uzvišenja

Iz 50, 4-7; Fil 2, 6-11; Mt 26, 14 - 27, 66 Dno poniženja početak je uzvišenja U početnom dijelu Treće pjesme o Sluzi patniku iz...

POGLED VJERNIKA U BUDUĆNOST Nebo je domovina vjernika

Post 15, 5-12. 17-18; Fil 3, 17 - 4, 1; Lk 9, 28b-36 U odlomku iz Knjige Postanka Bog Abrahamu obećava brojno potomstvo. Nema nikakva...

NOVI POREDAK Milosrđe uključuje prihvaćanje različitih

Pnz 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Lk 10, 25-37 Odlomak Ponovljenoga zakona sadrži zaključne riječi Saveza. To je ponajprije poziv na »slušanje« glasa Gospodnjega i...

TREĆA USKRSNA NEDJELJA Na putu beznađa milost zahvaća

Dj 2, 14. 22-23; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35 Put i putovanje simboli su ljudskoga života u svetopisamskim izvještajima. Psalam 37. donosi: »Prepusti...

Kako se zaodjenuti Kristom?

Iz 2,1-5; Rim 13,11-14; Mt 24,37-44 Kad prorok Izaija u prvom čitanju kaže da će se ono o čemu govori dogoditi na kraju danâ, on...

KAKO DOĆI DO PUNE VJERE? Susret s Kristom u euharistijskom lomljenju kruha

Dj 2, 14. 22-28; 1 Pt 1, 17-21; Lk 24, 13-35 Pisac Djela apostolskih stavlja na Petrova usta govor koji je upravljen ponajprije Židovima koji...

KRIST JE IZNAD ZAKONA Isusov nauk važniji je i od čuda

Jr 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30-34 Prorok Jeremija upućuje svoje opomene u kojima upozorava na lošu vladavinu kraljeva. Uzvik s početka odlomka:...

PORUKA 14. NEDJELJE KROZ GODINU Bog kao brižna majka

Iz 66, 10-14c, Gal 6, 14-18, Lk 10, 1-12.17-20 U odlomku iz zadnjega dijela Knjige proroka Izaije, po povratku i ponovnom zaposjedanju zemlje nakon babilonskoga...

NAJNOVIJE OBJAVE

MAGAZIN PRILIKA