ČAZMA Čazmanska romanička »ljepotica« uvrštena na europsku kulturnu rutu

Snimio: D. Kirin | Crkva sv. Marije Magdalene u Čazmi

S prvim danom 2023. godine Čazma je s kasnoromaničkom crkvom sv. Marije Magdalene postala prvom hrvatskom članicom kulturne rute Vijeća Europe »Transromanica« koja povezuje i promovira vrijedne romaničke građevine deset europskih zemalja. Crkva impresivne povijesti iz 13. st. plod je zlatnoga doba srednjega vijeka, a trenutačno je pri kraju njezina obnova započeta devedesetih. Riječ je o jednoj od najstarijih građevina toga kraja, arhitektonski jedinstvenoj.

Centar za kulturu grada Čazme prijavio je čazmansku crkvu za kulturnu rutu. Dokumentaciju su pripremale povjesničarke umjetnosti dr. Maja Cepetić Rogić i Tea Gudek Šnajdar, a dr. Vladimir Peter Gross svojim ju je radovima uveo u europsku znanstvenu literaturu. »Uključenje u kulturnu rutu ‘Transromanica’ važno je za manju sredinu. Očekujemo veću vidljivost Čazme u europskom kontekstu i osvješćivanje stanovništva o tome koliku vrijednost imamo«, rekla je za Glas Koncila dr. Cepetić Rogić iz Centra za kulturu i istaknula zadovoljstvo suradnjom sa župom Marije Magdalena u Čazmi i tamošnjim župnikom Dubravkom Laušem, s kojim je dogovorena rekonstrukcija rozete i prozora.

»U muzejsko-kulturnom centru, koji se uređuje na brježuljku preko puta crkve, bit će prikazane faze njezine gradnje te će biti izložena kamena plastika, liturgijsko posuđe i knjige iz župnoga inventara«, rekao je čazmanski župnik Lauš, koji godinama ulaže velike napore u obnovu crkve. Završetak radova i povratak vjernika u crkvu, otkrio nam je, očekuje se oko Uskrsa.

U suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture godinama se provode istraživanja crkve, otkrivajući veliku kvalitetu kamene plastike iz radionica ugarskoga kraljevskoga dvora. Crkva je izgrađena oko 1240. godine. Po svemu sudeći njezinoj je ljepoti i vrijednosti kumovao ugarsko-hrvatski kralj Bela IV., čiji je brat, herceg Koloman, onamo doveo dominikance, koji su se zadržali sve do osmanlijskoga osvajanja.