ČETIRI PUTA DO OPROŠTENJA Pomaže i onomu komu se oprašta i onomu tko oprašta

Foto: Shutterstock

Neopraštanje dovodi do negativnih osjećaja, negativnih misli i stajališta te tako do psihičkih opterećenja i bolesti. Stručnjaci s područja psihologije, psihijatrije, teologije i još nekih znanosti sve češće upozoravaju da je sposobnost istinske ljubavi i opraštanja jedan od važnih pokazatelja zdrave osobnosti i njezinih potencijala za svekoliki rast i razvoj. Opraštanje postupno pretvara čovjekovu patnju, ljutnju, bijes, zlobu, depresiju u vrijednosti i vrline ljubavi, moći, slobode, radosti i smisla te tako pridonosi zdravim međuljudskim odnosa.

Nikako da se u praksi shvati da opraštanje – bilo u osobnim bilo u međunarodnim odnosima – omogućuje čovjeku da živi u zdravu, vedru i mirnu stanju duha, usmjeren na dobrobit i blagodati života, a ne u prošlosti, mržnji, zlobi i drugim negativnim emocijama

Najbolje je što opraštanje pomaže i onomu komu se oprašta i onomu tko oprašta.

Iscjeliteljska snaga opraštanja odavno je prepoznata, ali se njezine blagodati i dalje premalo rabe u svagdašnjici. Čak ni među vjernicima, primjerice pet velikih religija svijeta, ni u psihijatrijskoj praksi. Nikako da se u praksi shvati da opraštanje – bilo u osobnim bilo u međunarodnim odnosima – omogućuje čovjeku da živi u zdravu, vedru i mirnu stanju duha, usmjeren na dobrobit i blagodati života, a ne u prošlosti, mržnji, zlobi i drugim negativnim emocijama.

Dobro je i daje nadu da se sve češće može naići na stručna upozorenja izvan religijskih sustava kako tehnike opraštanja mogu pomoći u liječenju različitih teških bolesti. One na jednoj strani smanjuju negativne emocije, frustriranost, bijes i mržnju, a na drugoj pojačavaju snage i obrambene sposobnosti organizma. A to može imati važnu ulogu u liječenju različitih bolesti.

Iz iskustva i istraživanja nedvojbeno se pokazuje da je opraštanje iz niza dobrih razloga nužno kako za osobno zdravlje tako i za zdrave međuljudske i međunarodne odnose. Opraštanje se može dogoditi u četiri temeljna i sadržajno različita načina i smisla.

  1. U idealnom smislu opraštanje je proces u kojem počinitelj uviđa nepravdu koju je nanio, spoznaje zlo i patnju koje je prouzročio, kaje se za to, izražava spremnost nadoknaditi štetu koju je time nanio i od žrtve traži oproštenje. U isto vrijeme ostavlja slobodu žrtvi da odbije molbu za oproštenje.
  2. Najrašireniji smisao opraštanja jest pomirenje, to jest ponovna uspostava odnosa među ljudima između kojih se dogodilo zlo. Žrtva oprašta počinitelju nanesene nepravde, ono od njega počinjeno i od žrtve podneseno zlo.
  3. Treći je sadržaj opraštanja neovisan o počinitelju, tiče se ponajprije žrtve i njezina odnosa prema pretrpljenomu zlu i patnji te prema počinitelju. Dakle, odnosi se samo na žrtvu i služi joj da se rastereti, ukloni iz sebe ogorčenost i patnju od podnesenoga zla, tako da je više ne muči nanesena nepravda.
  4. Četvrti smisao opraštanja odnosi se na počinitelja i na njegovo traženje oproštenja. To traženje oproštenja ne mora najprije biti upravljeno žrtvi, nego autentična molitva i traženje da čovjeku ili zajednici Bog oprosti, bilo grijehe pojedinca bilo grijehe cijele zajednice. To pretpostavlja iskren odnos s Bogom i duboko kajanje zbog nanesene nepravde i učinjenoga zla.

Iz knjige »Kako steći vrline koje ljudi (u drugih) najviše vole«
koja ove godine izlazi iz tiska u nakladi Glasa Koncila