CRKVA SV. NIKOLE KOD LOPARA Plod obnove višestoljetnih zavjeta pomoraca

Na otoku Rabu (26)

Snimio: Z. Galić | Crkva sv. Nikole kod Lopara

Donedavno su se na krajnjem dijelu Lopara, na sjevernoj strani rta Sorinja, nalazili ostatci srednjovjekovne crkvice sv. Nikole iz g. 1447. Građevina je vjerojatno bila dio većega arhitektonskoga sklopa na lokalitetu Punta zidine, a možda i još jedne ranobizantske fortifikacije koja je štitila Rab od prodora neprijatelja sa senjske strane uz otoke Sv. Grgur i Prvić. Druga utvrda, sv. Damjana, nalazila se na istočnoj strani otoka kod Barbata, štiteći otok od prodora neprijatelja iz Velebitskoga kanala.

Blagoslov prije 8 godina

Godine 2008. započeli su radovi na obnovi zapuštene i urušene crkvice sv. Nikole uz pomoć Ministarstva kulture i Općine Lopar i pod stručnim vodstvom profesora Miljenka Domljana, a u svrhu obnove višestoljetnih zavjeta pomoraca svetcu zaštitniku koji ih je čuvao na plovidbama, osobito na tom području velebitsko-senjskih bura. Radovi su završeni do g. 2012. kada je crkvica blagoslovljena.

Obnovljena je crkvica u kojoj su bili živi višestoljetni zavjeti pomoraca svetcu zaštitniku koji ih je čuvao na plovidbama, osobito na tom području velebitsko-senjskih bura. Radovi su završeni do g. 2012. kada je crkvica blagoslovljena.

Jednobrodna crkvica s polukružnom apsidom okrenutom prema sjeveroistoku nalazi se na uređenom ograđenom platou nedaleko od morske obale, a izgrađena je od tesanih komada kamenova raznih veličina. Na plošnom pročelju iznad četvrtastoga ulaza postavljena je spomenploča s naslovnikom, godinom gradnje prethodne građevine i godinom obnove.

Hodočašće brodicama

Pročelje završava kamenom preslicom bez zvona, ispod koje se nalazi otvor prozorčića. Bočni zidovi i začelni zid apside imaju po jedan uski dugoljasti otvor prozora. Unutrašnjost lađe je prazna, a u svetištu je postavljen kameni oltar na jednu nogu te kipovi sv. Ivana Krstitelja i sv. Nikole na bočnim završnim zidovima lađe crkve.

Mise su za blagdan sv. Nikole i na obljetnicu blagoslova crkve. Za blagdan 6. prosinca vjernici s raznih dijelova otoka dolaze hodočastiti brodicama u uvalu i na rt Sorinj, a posebno iz dviju loparskih luka.