CRKVICA NA OŠLJAKU KOJA JE NADŽIVJELA I FAŠISTIČKI LOGOR Nakon sv. Jeronima, pod zaštitom Majke Božje

Na otoku Ugljanu (21)

Snimio: Z. Galić | Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije na Ošljaku

U Zadarskom kanalu, 800 m od mjesta Kali i 950 m od Preka na Ugljanu, nalazi se otočić Ošljak. Ispod njegova vrha (90 m) uz obalu prema Ugljanu smješteno je naselje, a ostali je dio otoka zaštićena priroda (park-šuma od g. 1985.).

Otočić kao karantena

U rimsko vrijeme na njemu su bile izgrađene građevine, a u okviru jedne antičke vile u 6. st. izgrađena je ranosrednjovjekovna crkvica, prvotno posvećena sv. Jeronimu. Istraživanja na njoj izvršena su g. 1992. kada je utvrđena njezina starost i kasnije preinake. U predromanici je dobila unutarnje potpornje (pilone) koji su je podijelili na tri uzdužna broda sa stropnim omeđenim uzdužnim i poprječnim lukovima (travejima).

Na bočnim zidovima bila su vrata, dvoja na sjevernoj i jedna na južnoj strani. Danas se na južnoj strani nalaze dva prozora i jedan na apsidi. Crkvica ima dimenzije pravokutnika 8 x 4,50 m s polukružnom sniženom apsidom 2,80 x 2,30 m. Godine 1320. otok s crkvicom u posjedu je Zadarske nadbiskupije, a u 15. st., za vrijeme nadbiskupa Lovre Veniera (1428. – 1449.), crkva je obnovljena i nadograđena. U 17./18. st. kraj crkvice nastaje seosko naselje obitelji Valčić, ljetnikovac obitelji Calogera i mlinovi na vjetar koji su ruševine. Godine 1630. otočić je bio karantena te je imao izgrađeni lazaret, a od g. 1941. do 1943. talijanski fašistički logor.

Pod brigom mještana i nadbiskupije

Na crkvici se ističe visoka romanička preslica s jednim zvonom, kontrafori na apsidi i bočnim zidovima, sniženo krovište apside pokriveno škriljama, a iznad dovratka nečitljiv grb Zadarske nadbiskupije. Crkvica je pod brigom mještana i nadbiskupije, ali dosta stradava od morskoga utjecaja. Ispred apside postavljen je kameni stol oltara, a na začelnom zidu slika Blažene Djevice Marije s Djetetom Isusom.

Mise su na blagdan Velike Gospe 15. kolovoza.