CRKVICA SV. BARBARE U BLATU Zahvala za oslobođenje iz turskoga zatočeništva

Otok Korčula (14)

Snimio: Z. Galić | Crkvica sv. Barbare u Blatu

U Blatu je u nekoliko stoljeća izgrađeno desetak malih i uglavnom privatnih kapela. Jedna od takvih je crkvica sv. Barbare koju je dao izgraditi Blaćanin Franko Mirošević u zahvalu za oslobođenje iz turskoga zatočeništva.

Crkvica je ulazom okrenuta prema sjeverozapadu, a smještena je u zapadnom dijelu mjesta na uglu 90. ulice. Na začelni joj se zid naslanja nadograđena zgrada, a lijevim zidom zatvara dvorište stambene kućice. Dugoljasti prozori postavljeni su na pročelje bočno od ulaza, obrubljeni su kamenim okvirom i završavaju polukružnim vijencem. Osmolisna novija rozeta nalazi se iznad renesansnih vrata s ravnim neprofiliranim kamenim dovratkom i praznom lunetom. Pročelje završava skladnom stiliziranom preslicom s jednim zvonom. Crkvica je građena pravilno klesanim kamenim blokovima, ima kameni pod i prekrivena je starim cjevastim kanalicama.

Njezin je donator ustanovio nadarbinu za održavanje kapele te je ona g. 1734. obnovljena (natpis na dovratku). Tada je postavljen i kameni oltar na začelni zid. Iznad menze oltara, koji ima malu figuralnu stilizaciju s dvije glave anđela, nastavljaju se dva jednostavna stupa s kapitelima koji podržavaju lučnu atiku bez ukrasa i kipova. Između stupova nalazi se kameni okvir za sliku koja nije postavljena, a umjesto nje nalazi se obojeni noviji kip sv. Barbare s mačem, kaležom i hostijom u ruci. Unutrašnjost je skromno opremljena s nekoliko klupa. Na vijence bočnih zidova nastavlja se šiljasti (bačvasti) strop crkvice.

Privatne kapele u Blatu su ona sv. Antuna obitelji Žaknić Beor, Gospe od Zdravlja obitelji Cetinić Tale, Gospe od Karmela obitelji Milat Šavlija i istoga naslova obitelji Tulić koja je porušena i nalazila se na prostoru poduzeća »Radež«.