ČUVA SPOMEN I NA STRIJELJANE SVEĆENIKE Župna crkva sv. Josipa u Veloj Luci (II)

Otok Korčula (28)

Snimio: Z. Galić | Župna crkva sv. Josipa u Veloj Luci (II)

Vela Luka smještena je u zaljevu zapadnoga dijela otoka Korčule s otočićem Ošjakom i visokim brježuljcima prema kopnu: Humom (376 m), Maslinovim vrhom (219 m) i Kozmatom glavom (212 m).

U središtu grada, na povišenu popločenu trgu, izgrađena je g. 1848. župna crkva sv. Josipa. Do crkve vode stube s njezine zapadne strane prema ulazu. Zvonik s tri zvona izgrađen je na jugozapadnom dijelu trga, desno od portala crkve g. 1871. Na zvoniku je sat iz g. 1876. Crkva je prvi put obnovljena g. 1898., a godinu kasnije postavljene su orgulje.

Crkva je građena u obliku križa s tri lađe. Glavna lađa završava odijeljenom i povišenom polukružnom apsidom koja je nadsvođena plitkom kalotom u kojoj se nalazi mramorni oltar s dva kipa anđela i središnjom stilizacijom kupole na stupovima i raspelom u sredini. Ispred oltara postavljena je kamena menza oltara na tri noge. Iza apside nalazi se sakristija. Središnja lađa, koja je podijeljena u tri traveja, ima masivne zidove za podupiranje bačvastoga svoda, a u srednjem dijelu dva obla i dva polustupa sa strane. Apsidu od glavne lađe dijeli istaknuta lezena u obliku trijumfalnoga luka, a iznad portala je pjevalište na stupovima s orguljama. Kip sv. Josipa koji u naručju drži maloga Isusa smješten je ispod trijumfalnoga luka s lijeve strane. U bočnim lađama postavljeni su barokni oltari. U lijevom oltaru nalazi se raspelo s korpusom Krista, a u desnom kip Blažene Djevice Marije s Djetetom. U dnu sporednih lađa, bočno od ulaza, postavljen je oltar s kipom sv. Antuna iz Padove u sjevernoj strani i kip Srca Isusova u južnom dijelu crkve. Na zidovima apside i bočnih lađa nalaze se polulučni veliki prozori. U crkvi je postavljena ploča s imenima četvorice svećenika koje su uz mnogobrojne otočane strijeljali partizani u studenom g. 1944. na području Vranina i Šibalovih nogu. Misa je nedjeljom u 8, 10 i 20 sati, radnim danom u 8 sati.