DANAS UZ ONE KOJI SE TRAŽE Kako je Jehovin svjedok postao katolički redovnik

o. Daniel Bowen

Mrežna stranica američkoga vikarijata Reda Blažene Djevice Marije od Milosrđa, poznatoga kao mercedarijevci, kratice »O. de M.«, nedavno je objavila zanimljivo životno svjedočanstvo njihova redovničkoga subrata o. Daniela Bowena. Rođen je u gradiću Mayfieldu Heightsu sa 20-ak tisuća stanovnika u američkoj državi Ohio, kao srednji sin trojice dječaka u obitelji Jehovinih svjedoka.

O. Daniela Bowen: »Duhovna potraga za istinskim kršćanstvom dovela me kroz prijateljske razgovore do katolištva te želje da svećeništvom pomažem ljudima u njihovim duhovnim dvojbama i traženjima.«

Njegov je otac radio za glasovitu tvrtku »Ford Motor Company«, koji, prema riječima o. Bowena, iako je vjerovao u Boga, nikada nije odlazio na vjerske skupove, za razliku od njegova majke, koja je vjerno slijedila sve zahtjeve Jehovinih svjedoka. »Već kao tinejdžeru religiozno naučavanje Charlesa Tazea Russella, osnivača Jehovnih svjedoka u Pittsburghu u drugoj polovici 19. st., činilo mi se proturječno, posebice njegovo odbijanje suradnje sa svim kršćanskim zajednicama. Stoga me je duhovna potraga za istinskim kršćanstvom i dovela kroz prijateljske razgovore do katolištva te želje da svećeništvom pomažem ljudima u njihovim duhovnim dvojbama i traženjima.« Na misi vazmenoga bdjenja g. 1994. u župi sv. Roka u Clevelandu, koja je povjerena mercedarijevcima, primio je sakramente krštenja, krizme i svete euharistije. Toj je redovničkoj zajednici pristupio 2008. Nakon završenih studija u Bogoslovnom sjemeništu sv. Karla Boromejskoga u Wynnewoodu u državi Pennsylvaniji i položenih vječnih zavjeta zaređen je za svećenika 2015. Danas je promotor zvanja u kući formacije za postulante i studente u samostanu Gospe od Milosrđa u Philadelphiji, u kojem je i sjedište američkih mercedarijevaca. Danas red Blažene Djevice Marije od Milosrđa, koji je osnovao 1218. sv. Petar Nolasco u Barceloni, ima 800-tinjak redovnika u 152 zajednice u 22 zemlje na četirima kontinentima. (S. B.)