DILEMA STANOVNIKA DOMA ZA STARIJE Smije li raspelo u blagovaonicu?

Foto: Shutterstock

Lijepo vas molim da mi u rubrici »Naši razgovori« odgovorite: Smijemo li mi katolici, osim u svojoj kapelici, u našoj blagovaonici doma za starije i nemoćne osobe staviti na zid raspelo? Od koga bismo to danas u Hrvatskoj trebali tražiti dopuštenje za takav čin?

Dugogodišnji čitatelj R. K. 

Ne mislimo da biste za postavljanje raspela u blagovaonici doma za starije i nemoćne osobe morali od bilo koga u Hrvatskoj tražiti dopuštenje, ali kao vjernik morali biste uvažiti razmišljanja i stajališta i ostalih sustanara u domu u kojem se trenutačno nalazite te dobiti dopuštenje uprave doma. U domovima za starije i nemoćne i umirovljeničkim domovima kojima je osnivač Crkva raspelo se nalazi i u blagovaonicama, što je često i u privatnim domovima. Hrvatski Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica u članku 14 s naslovom »Dušobrižnička pomoć u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi« navodi: »Vjerskoj zajednici jamči se pravo na dušobrižništvo vjernika koji se nalaze u zdravstvenim i ustanovama socijalne skrbi. Način ostvarivanja ovog prava uredit će se ugovorom između vjerske zajednice i osnivača ovih ustanova.«

Kao što vidite, o isticanju vjerskih obilježja – kao što je raspelo – u ovom se zakonskom članku ne govori, ali ni drugdje u spomenutom Zakonu, to jest Zakon ga ne zabranjuje, pa bismo ponovno naveli da nam se čini mogućim isticanje raspela u prostorima javnih ustanova, a u domovima za starije i nemoćne baš križ može imati i dodatnu simboličku, ne samo vjersku poruku, koju ne trebamo posebno tumačiti. Dakako, podsjećamo da pritom neki upozoravaju – pozivajući se na Ustav – da je Hrvatska država u kojoj su država i Crkva odvojene te da se mora voditi računa i o osjećajima pripadnika drugih vjerskih zajednica, kao i nevjerujućih, pa ponekad dolazi do nerazumijevanja potreba vjernika katolika u takvim ustanovama, premda su gotovo svagdje većina. Stoga Vam predlažemo da prvo razgovarate s upravom doma i pokušate naći rješenje.