DOSTOJANSTVO SVOJE PAZI, NE DAJ NIKOM DA GA GAZI Ako čovjek njeguje vlastitu vertikalu, tragati za višim idealima

Foto: Shutterstock

Čovjek je individualno, originalno neponovljivo društveno biće koje posjeduje razum i besmrtnu dušu. Upravo je duhovna duša ona dimenzija čovjeka koja ga uzdiže nad svim drugim stvorenjima, jer samo on ima dostojanstvo u duhovnom i ćudorednom svijetu. Tako se dostojanstvo odnosi na sva područja čovjeka: na tjelesno i duhovno.

Ako čovjek njeguje svoju vertikalu, usmjerenost prema Bogu, onda će tragati za višim idealima, za slobodom, ljepotom, istinom, dobrotom u životu i u vlastitim odnosima. Čuvati sliku Božju u sebi znači moralno živjeti, bdjeti nad svojoj dušom znači redovito se moliti, što češće se ispovijedati, ići na misu.

Ljudi se međusobno ne razlikuju ako su osobe, nego se razlikuju po svojim osobnostima. Samo su osobe slobodne, gospodari svojih vlastitih čina. Zahvaljujući razumskoj naravi, mogu spoznati svrhu i prema njoj usmjeriti svoje djelovanje. Osoba je odgovorna za posljedice svojega djelovanja. Zbog svoje uzvišene naravi, sličnosti s Bogom, samo je osoba dostojna ljubavi i prijateljstva, može biti predmet želje radi sebe same, može biti svrha, a nikako sredstvo za postizavanje cilja. Vrijednost osobe je apsolutna. Ne postoji metafizički nevrijedna osoba, osoba bez dostojanstva. Može se zato zaključiti da je posebnost ljudske osobe njezin razum i volja, po kojima se po svojoj slobodi može usmjeriti prema apsolutnomu.

Ako čovjek njeguje svoju vertikalu, usmjerenost prema Bogu, onda će tragati za višim idealima, za slobodom, ljepotom, istinom, dobrotom u životu i u vlastitim odnosima. Sartre bi rekao da se u protivnom čovjek pretvara u sivu boju u ogledalu, gubi odraz, postaje sivilo. On kaže da ga od te bačenosti u egzistenciju, tog sivila, hvata mučnina. Tako i svakoga čovjeka koji ne traga za istinom, dobrotom i ljepotom hvata besmisao. Čovjek se ne može ne opredijeliti: ili traga za ljubavlju, širi ljubav, požrtvovanost, dobrotu i radost ili širi tu sivu muku, mučninu koja ga hvata od njega samoga, od drugih, ali i druge od njega.

Da bi se očuvalo dostojanstvo samoga sebe, vlastitoga tijela, vlastite duše, duha, emocija, čovjek se trudi čuvati sliku Božju u sebi. Čuvati sliku Božju u sebi znači moralno živjeti, bdjeti nad vlastitom dušom, redovito se moliti, što češće se ispovijedati, ići na misu. Osobito sakrament ispovijedi pomaže u obnavljanju čovjekovoga dostojanstva jer sakramentalni život čovjeka uzdiže ponovno k Bogu. Sakramenti su znakovi spasenja. Oni pročišćuju, liječe, daju novu snagu. To sve je potrebno kako bi se čovjek ogledao u Božjem licu, nadahnjivao njegovim Duhom i dobio Njegovu snagu jer onima koji Boga ljube snaga se obnavlja, krila ima rastu kao orlovima, hode, a ne more se! Higijena duše je potreba kao i higijena tijela. Ako je nema, čovjeku može duša oboljeti, uhvatiti ga bolest duha pa umjesto svjetla i lučonoša može početi ne samo dimiti nego i postati crna rupa, koja usisava u sebe život i snagu drugih. Radi toga je potrebno bdjeti nad vlastitim dostojanstvom da bi se očuvala veličina i vrijednost čovjeka kao slike Božje.