DRNIŠKA UDRUGA »ŽENA« Dostupnost socijalnih usluga za sve

Udruga »Žena«
Milena Perčin, predsjednica udruge »Žena« Drniš

S ciljem razvijanja i poticanja aktivnosti koje pridonose boljoj kvaliteti života u zajednici 2002. godine osnovana je udruga »Žena«. Aktivnosti udruge usmjerene su na pružanje podrške posebno ranjivim skupinama kao što su starije osobe i dugotrajno nezaposlene žene, s naglaskom na one iz izoliranih seoskih zajednica koje zbog socijalnoga okruženja i nedostatne infrastrukture nemaju ravnomjernu dostupnost socijalnih usluga. Osim socijalnih usluga pomoći u kući, pružaju se i usluge koje poboljšavaju informiranost, samostalnost, mobilnost i uključivanje u procese u zajednici, jačaju ekonomski status i neovisnost starijih osoba i žena iz ruralnih područja.

Provedeno je i sada se provodi više projekata u kojima educirane njegovateljice pružaju usluge starijim osobama koje im osiguravaju boravak u okruženju vlastitoga doma, zatim organiziranje aktivnoga starenja na selu, besplatan prijevoz starijih osoba i osoba s invaliditetom kojim se do sada koristilo oko 2700 osoba. Žene iz ruralnih područja educirane su za zvanje njegovateljice starijih osoba, dadilje, krojačice, kako bi mogle poboljšati svoj ekonomski status radom u vlastitom domu ili bližem okruženju pružanjem socijalnih usluga starijim sugrađanima, korištenjem vještina tradicijskoga naslijeđa te izradom suvenira koji su vrlo traženi na turističkom tržištu.

U sklopu IPA IV programa EU-a osnovan je i Centar podrške za obitelji koje se skrbe o članovima ovisnim o tuđoj pomoći. Aktivnostima toga projekta obuhvaćeno je 100 obitelji. Uslugama asistenta pomaže se obiteljima da mogu uskladiti svoje obiteljske i druge obveze a da sigurnost i zdravlje člana o kojem se brinu ne budu ugroženi. U sklopu programa zapošljavanja žena »Zaželi« financiranoga iz ESF-a udruga provodi projekt »Sretnija starost«. Na tom projektu zaposleno je 11 žena starijih od 50 godina koje se brinu o 85 starijih osoba kojima su potrebne svakodnevne osnovne usluge pomoći u kući.

U sklopu trogodišnjega programa 2017. – 2020. »Halo koji život spašava« udruga se sada skrbi o 87 izravnih korisnika i još oko 150 starijih i nemoćnih osoba. Kroz GPRS uređaje nadzire se 24 sata dnevno, 365 dana u godini, zdravstveno i sigurnosno stanje starijih osoba iz najudaljenijih malih seoskih naselja bez potrebne infrastrukture. Tim uređajem koji je spojen na mobilni telefon dežurnoga operatera u najkraćem mogućem vremenu dolazi se do starije osobe koja je u stanju životne ugroze zbog bilo kojega uzroka (moždani ili srčani udar, nasilje, požar, dezorijentiranost zbog senilnosti i sl.). Uporabom toga uređaja uvelike je skraćeno vrijeme intervencije zdravstvenih služba, vatrogasaca, policije i HGSS-a