DRUGI PUT SNIMLJENA GLASOVITA PIKULA Na putu k slobodi

Vreća s pikulama
»Vreća s pikulama« (Un sac de billes); ratna drama; redatelj: Christian Duguay; glume: Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel, Christian Clavier

U sklopu Festivala tolerancije – JFF Zagreb svake se godine održavaju dva Edukacijska jutra na kojima se govori o holokaustu. Jedno od njih je »Svjedočanstvo preživjelog« u kinu Europa na kojem, nakon projekcije prigodnoga filma, Branko Lustig iznosi svoja iskustva preživjeloga. Osim njega, ove je godine svoje svjedočanstvo ispričao i Dan Dragutin Bar-Sela. To se održalo upravo na židovski dan Jom Hašoa ili Dan sjećanja na žrtve holokausta u svim logorima, što se obilježava u cijelom svijetu.

U filmu je Joseph desetogodišnji dječak, najmlađi od četvorice sinova pariškoga židovskoga brijača Romana. Vrijeme je Drugoga svjetskoga rata pa njega s malo starijim Mauriceom roditelji šalju same na put u slobodnu zonu, gdje će se sastati sa starijom braćom i potom roditeljima. Joseph je vrlo vezan za roditelje, najviše voli igru pikulama i ima jednu omiljenu pikulu koju nosi sa sobom.

Uvijek je prepuna kinodvorana na Edukacijskom jutru, a dolaze organizirano i osnovci i srednjoškolci sa školama, i to i iz drugih gradova, čak i iz Vukovara. Cilj je mlade podučiti o holokaustu, potaknuti ih na mir, toleranciju i zauzetost za bolju budućnost te da odlučno kažu: »Nikad više!« svakomu pogromu, što je i geslo toga programa.

Prikazan je vrlo dirljiv i dobar francusko-kanadski film »Vreća s pikulama« primjeren i djeci i odraslima. To je druga, prošlogodišnja, ekranizacija istoimena autobiografskoga romana Josepha Joffa. Prva je bila 1975. godine. U filmu je Joseph desetogodišnji dječak, najmlađi od četvorice sinova pariškoga židovskoga brijača Romana. Vrijeme je Drugoga svjetskoga rata pa njega s malo starijim Mauriceom roditelji šalju same na put u slobodnu zonu, gdje će se sastati sa starijom braćom i potom roditeljima. Joseph je vrlo vezan za roditelje, najviše voli igru pikulama i ima jednu omiljenu pikulu koju nosi sa sobom.

Film prati njihov put, događaje i ljude koje susreću te njihovu dovitljivost u opasnim situacijama, uzajamnu pomoć i ljubav. Dobra fotografija prikazuje i krajolike južne Francuske i vještu izražajnost mladih glumaca. Ipak, njihov je krajnji cilj da se svi vrate u Pariz…