DUBROVAČKA UDRUGA »LUKJERNICA« Osnaživanje oboljelih od psihičkih bolesti

Udruga za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnoga zdravlja i kvalitete života »Lukjernica« Dubrovnik
Jadranka Vlatko, predsjednica Udruge za zaštitu prava psihijatrijskih pacijenata i unaprjeđenje duševnoga zdravlja i kvalitete života »Lukjernica« Dubrovnik

Roditelji i obitelji oboljelih od psihičkih bolesti na inicijativu stručnjaka psihijatara osnovali su 2003. godine udrugu koja je na početku svojega djelovanja okupljala roditelje oboljelih s ciljem međusobne podrške i razmjene znanja i iskustava. Tih prvih nekoliko godina radile su se tribine o zakonskim pravima psihijatrijskih bolesnika, volonteri udruge odlazili su u domove oboljelih ili su pak oboljeli i njihovi roditelji dolazili u prostorije udruge koje im je Grad Dubrovnik dao na uporabu. S vremenom se javila potreba i želja za pomoću psihički oboljelim osobama koje su dislocirane iz Dubrovačko-neretvanske županije, u ustanovama diljem Hrvatske. Udruga »Lukjernica« pozvala je ovlaštene da se, kao i u zapadnim zemljama, deinstitucionaliziraju pacijenti i da im se zajamče smještajne jedinice u županiji. Danas se, osim roditelja, u udruzi okupljaju i osobe koje imaju psihičke smetnje i poremećaje.

Udrugu su 2003. godine osnovali roditelji i obitelji oboljelih na inicijativu stručnjaka pasihijatara. Na početku svojega djelovanja udruga je okupljala roditelje oboljelih s ciljem međusobne podrške i razmjene znanja i iskustava.

Na raznim se kreativnim literarnim i likovnim radionicama i grupama za psihosocijalnu pomoć oboljeli od psihičkih bolesti druže, razmjenjuju svoja iskustva i pomažu jedni drugima. Također se u prostorijama udruge održavaju dani društvenih igara i filmske večeri. Za vrijeme Božića i Uskrsa na tematskim su radionicama članovi izrađivali ukrase te su ih, kao i rad udruge, prezentirali svojim sugrađanima. Slave se Dani volontera i Dan mentalnoga zdravlja 10. listopada. Udruga surađuje s drugim sličnim udrugama, kao što su »Svitanje« i »Ludruga« iz Zagreba. Nedavno je, u organizaciji udruge »Lukjernica«, održan seminar »Osnaživanje kapaciteta stručnjaka zaposlenih u pomagačkim profesijama«, a u prostorijama udruge članovi marljivo rade na jubilarnom projektu 600 godina Orlandova kipa u Dubrovniku.

Udruga se skrbi i o onima koji se ne mogu socijalizirati i napustiti sigurnost vlastitoga doma pa ih članovi udruge posjećuju u njihovu domu. Nezaposlenim članovima i onima slabijega imovinskoga stanja omogućuju se redoviti kontakti s Centrom za socijalnu skrb, a hospitaliziranim se članovima odlazi u posjet u bolnicu i stavlja im se na raspolaganje sva pomoć koju im udruga može pružiti. U planovima i programima rada udruge jesu aktivnosti deinstitucionalizacije i destigmatizacije oboljelih, pomoć u zapošljavanju članova udruge, poboljšanje sadašnjih uvjeta rada. Potreba i plan je da se u dogledno vrijeme u okolici Dubrovnika osigura jedan tip otvorene bolnice u koju bi pacijenti dolazili na kraće razdoblje, preventivno, u trenutcima krize ili prijeko potrebnoga odmaka od trenutačnih problema.