FRATAR O POŠTOVANJU ZAKONA U VOŽNJI Dileme oko srama – prije ili poslije?

– Ako brzo vozim, ja se uvijek, djeco, zastidim kad me policija zaustavi – tumačio fratar djeci potrebu poštovanja reda i zakona. Mali Srećko nadoda:

– Bolje bi bilo da se zastidite dok brzo vozite nego kad se zaustavite.