Glas Koncila br. 1/2020

INTERVJU: LUKO PALJETAK
»Providnost je prisutna i onda kada ništa oko nas nije providno ni transparentno«
MLADI MLADIMA
Darujemo jer se Bog učinio darom za nas
MAGAZIN PRILIKA
Ignoriranje kao novi model opstanka kapitalizma
KOMENTAR