Glas Koncila br. 28/2018

INTERVJU: MR. JASNA KARAČIĆ
Zdravlje je iznad politike i novca
DOKUMENT O ŠPORTU
Misa i šport nisu i ne smiju biti konkurencija
JANJA MIKULIĆ
Crkva »lakše diše« zahvaljujući laicima
KOMENTAR
Kršćanska i diplomatska ljubav
ZAPAŽANJA