Glas Koncila br. 3/2018

INTERVJU: DR. ANTON TAMARUT
Milosna snaga Crkve u njezinoj je nesavršenosti
MONS. NIKOLA ETEROVIĆ
Čemu ugovori između Hrvatske i Svete Stolice?
DR. ZORANA SOKOL GOJNIK
I arhitekti su evangelizatori svijeta
KOMENTAR