Glas Koncila br. 3/2019

INTERVJU: ORESTE PESARE
»Karizmatici trebaju mudrost i povijest Katoličke Crkve«
APOSTOLAT NA MREŽI
Zašto radosnu vijest ne donijeti na nov način
PRILIKA
Suočavanje Hrvatske sa svojom savješću aktualno i u novoj godini
KOMENTAR