Glas Koncila br. 32-33/2017

Velika Gospa

KOMENTAR
Molitva i zauzimanje za slobodu
ZAPAŽANJA
Ratni Očenaš fra Bonaventure Dude
INTERVJU: S. NELA GAŠPAR
Vjernici spontano prepoznaju Marijinu ulogu
PAPINA PORUKA O ODMORU
Otkriti tišinu koja oporavlja
MARIJANSKA SVETIŠTA