Glas Koncila br. 50/2018

INTERVJU: DR. TADO JURIĆ
Moguće je da političke elite namjerno pogoduju iseljavanju
IVAN ŠTEDUL
»Prenosim vjeru na svoju djecu, učenike i studente«
PRILIKA
Tko se to igra mesije ususret Spasiteljevu rođendanu?
KOMENTAR