GRGIN SAVJET DRAGOMU BOGU Ne kažnjavati seoske babe

Snimio: N. Pintarić

Vraćajući se od bolesnika, župnik je sreo župljanina Grgu, s kojim je zapodjenuo razgovor. Među kratkim temama Grgo je rekao župniku da zbog »mjesečevih mijena« njegova žena Klara ne radi ni subotom navečer, a petkom se i ne češlja.

– Moj Grgo, to je grijeh, a bome i lijenost. Lako je žabu natjerati u vodu, tako nemarna i lijena žena vjeruje u gatarije, samo da ne radi.

– A moj gospodine, što vi to divanite? Kakav grijeh? Ima Bog koga kazniti samo ako hoće. I većih je grješnika. Bolje je Bogu sjediti s mirom među svetcima i anđelima nego se natezati sa seoskim babama i njih kažnjavati.

(Iz knjige »Šaljive zgode popa Pere«)