Briga za okoliš, bioraznolikost ili zauzimanje za sprječavanje klimatskih promjena nisu teme rezervirane samo za neku zelenu ljevicu. Baš suprotno

Završetkom posebne godine »Laudato si’« (24. svibnja 2020. – 24. svibnja 2021.) koja je proglašena u povodu 5. obljetnice izlaska istoimene enciklike kojom je papa Franjo svima uputio hitan apel za očuvanje planeta Zemlje kao zajedničkoga doma, trebalo bi započeti s njezinom konkretnijom primjenom u svakodnevnom životu vjernika, i laika i klerika. Za to bi bio prijeko potreban i poticaj Hrvatske biskupske konferencije, kako je zaključio i nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić koji je po završetku simpozija o enciklici »Laudato si’«, koji je prošle jeseni organizirao Centar za promicanje socijalnoga nauka Crkve, rekao da je pred njim zadaća osvješćivanja biskupa za osnivanje ekološkoga ureda HBK-a. Neupitno je da bi osnivanjem takvoga tijela pri HBK-u i Katolička Crkva u Hrvatskoj više mogla pridonijeti djelatnomu odgovoru na hitan poziv pape Franje za zaštitu »zajedničkoga doma« upućen tom enciklikom.

Naime, briga za okoliš, bioraznolikost ili zauzimanje za sprječavanje klimatskih promjena nisu teme rezervirane samo za neku zelenu ljevicu. Baš suprotno. »Živjeti svoj poziv da budemo čuvari Božjega djela bitan je dio krjeposnoga života; to nije tek mogući ili sporedni vid našega kršćanskoga iskustva«, napisao je Papa u enciklici. Briga za okoliš uključuje i skrb za najsiromašnije jer upravo oni, iako su najmanje odgovorni za njih, najviše trpe posljedice klimatskih promjena, izumiranja bioraznolikosti i posvemašnjega uništavanja okoliša. Iako je te goruće probleme današnjice zasjenila pandemija COVID-19, oni i dalje postoje i ne će nestati. Potrebna je hitna akcija, a upravo zato je 2015. nastao Globalni katolički pokret za klimu (Global Catholic Climate Movement). Njegova je misija služiti katolicima diljem svijeta da encikliku »Laudato si’« prenesu u život aktivno se zauzimajući za klimatsku pravdu, prolazeći vlastito ekološko obraćenje mijenjanjem svoga životnoga stila i pozivajući na odvažne javne politike zajedno sa širim globalnim pokretnom za klimu. To je koalicija više od 400 katoličkih organizacija sa svih kontinenata i više od milijun katolika. Globalni katolički pokret za klimu vodi međunarodni upravni odbor, a sjedište mu je u Bostonu. Šarolikost njegova članstva odražava raznolikost katoličke obitelji – Caritasi, crkveni redovi, laički pokreti, grupe mladih i udruge koje su inspirirane katoličanstvom. Predani su tomu da žive »Laudato si’« i zauzimaju se za zajednički dom, osjećajući da ih njihova vjera poziva na odgovor i podizanje svijesti o klimatskim promjenama. Globalni katolički pokret za klimu Katoličkoj Crkvi pruža potporu da provede u život encikliku kroz tri dimenzije koje su sve jednako važne za rješavanje kompleksne krize kao što je klimatska: duhovna, promjena životnoga stila i javna politika. Tako pokret promovira »Laudato si’« i ohrabruje lokalne zajednice na ekološko obraćenje potrebno kako bi se prevladao konzumerizam i zacijelio čovjekov odnos sa stvorenjem i siromašnima, te je u toj dimenziji vodeći projekt »Vrijeme stvorenoga« (1. rujna – 4. listopada).

Programom »Ekožupe« ohrabruje se promjena životnoga stila kako bi se reducirao ugljični otisak katoličkih župa širom svijeta, a programom »Oduzmi-reinvestiraj« (Divest-Reinvest) katolička se financijska imovina želi pomaknuti s prljavih fosilnih goriva prema čistim obnovljivim izvorima energije. U dimenziji javne politike diže se glas u javnoj sferi kako bi pozvali na donošenje odvažnih javnih politika, mobilizirajući javno mnijenje porukama »Laudato si’« kroz medije. Jedna od globalnih kampanja poziv je na preuzimanje (i potpisivanje) »Laudato si’ zaloga« (Laudato Si’ Pledge), koje je moguće preko mrežne stranica pokreta Catholicclimatemovement.global. Potpisivanjem toga zaloga pridružuje se velikoj globalnoj katoličkoj zajednici koja je predana tomu da promijeni svoj način života i te promjene unese u svoje župe i lokalne zajednice. Kako se ističe, potreban je hitan i cjelovit odgovor na krizu koju izazivaju klimatske promjene koji uključuje poduzimanje koraka koji su potrebni za promjenu životnoga stila, kao i uključivanje brige za stvorenje u naš duhovni život te zauzimanje za nužne promjene u društvu. Preuzimajući zalog, obvezuje se na provođenje tih triju stvari u duhu »Laudato si’«, a na mrežnim stranicama nalaze se i praktični savjeti kako ih provoditi, na individualnoj razini, u obitelji, župi i organizaciji. Moliti za stvorenja i sa stvorenjem, živjeti jednostavnije i zagovarati zaštitu ljudskoga zajedničkoga doma čini veliku razliku. Ta razlika može postati toliko potrebna lokalna i globalna promjena.

Savjeti kako živjeti »Laudato si’«

»Odnos s okolinom neodvojiv je od našega odnosa s drugima i s Bogom.« (LS 119)

  1. Moliti za stvorenje, da zaštitimo naš zajednički dom. Primjerice, u svakodnevnu molitvu može se uključiti zahvala za stvorenje, uključiti i one koji pate zbog klimatskih promjena ili drugih ekoloških problema.

»Plemenito je preuzimanje brige za stvoreni svijet čineći male svakidašnje aktivnosti.« (LS 211)

  1. Živjeti jednostavnije. Prije kupnje zapitati se trebam li ili zaista želim to? Jedan dan u tjednu ne jesti meso, manje se voziti automobilom i radije birati bicikl ili šetnju za kraće udaljenosti.

»Osjeća se hitna potreba da se razviju politike zahvaljujući kojima će se u idućim godinama ispuštanje ugljičnoga dioksida i ostalih plinova koji izazivaju onečišćenje drastično smanjiti.« (LS 26)

  1. Zagovarati zaštitu Zemlje kao zajedničkoga doma povezujući se s lokalnim organizacijama koje se zauzimaju za očuvanje klime. Može se organizirati neka simbolična akcija vezana uz lokalni ekološki problem tijekom Vremena stvorenoga. Razmisliti što je komu najveća teškoća u promjeni životnoga stila – je li to nedostatak javnoga prijevoza, nedostatak kompostiranja ili odvojenoga prikupljanja otpada ili nedostatak opcije čiste energije iz obnovljivih izvora – moguće je okupiti svoju lokalnu zajednicu i zatražiti promjenu. Proširiti riječ o svom zalogu i obavijestiti prijatelje i druge članove obitelji o njemu te ih pozvati da ga i oni preuzmu. Isto se može predložiti i svojoj župi ili biskupiji.