I PO PRAVU I PO PRAVDI Argument Papina čovjeka u odborima Vijeća Europe

Dr. Grégor Puppinck

Dr. Grégor Puppinck, podrijetlom iz Quebeca u Kanadi, koji je studirao pravo u Francuskoj, direktor je Europskoga centra za pravo i pravdu. Od 2000. godine redovito kao stručnjak predstavlja Svetu Stolicu u odborima Vijeća Europe, trenutačno u Odboru stručnjaka za sustav Europske konvencije o ljudskim pravima pri Upravnom odboru za ljudska prava, a 2016. godine imenovan je članom Panela stručnjaka za slobodu vjere ili uvjerenja OESS-a/ODIHR-a čija je uloga pružanje potpore državama članicama OESS-a u provedbi njihovih obveza o pravu na slobodu vjere ili uvjerenja. »Patnja uzrokovana pobačajem tu je da dokaže da kada bi pobačaj bio pravo, poštovao bi ljudsku prirodu i ne bi uzrokovao patnju. Između temeljnoga prava i pobačaja očita je razlika u prirodi. Pobačaj nikada ne može biti temeljno pravo jer je njegov primarni, izravni cilj zlo: to je uništenje nedužnoga ljudskoga života, bez obzira na namjeru ili razloge za to uništenje«, istaknuo je Puppinck.