IMA LI ZAPRJEKA? Vjenčanje s osobom koja je samo krštena

Foto: Shutterstock

Poštovani, malo sam čitao neke Vaše informacije, ali želio bih biti još sigurniji. Naime, u jednom se Vašem članku spominje kako se mogu vjenčati npr. muškarac koji ima sve svete sakramente i žena koja nema svete sakramente. Bio sam profesionalni vojnik i sada imam 51 godinu, imam sve svete sakramente, ujedno sam krsni kum, a moja žena s kojom imam namjeru stupiti u crkveni brak ima samo krštenje. Možemo li se kao takvi vjenčati u Katoličkoj Crkvi?

Čitatelj

Prema onom što ste nam napisali u svom pitanju, možete se vjenčati u Katoličkoj Crkvi jer za redovito sklapanje sakramenta ženidbe zaručnica i zaručnik moraju biti kršteni katolici (pretpostavljamo da je Vaša izabranica katolkinja, premda ne pišete da je krštena u Katoličkoj Crkvi, nego samo da ima sakrament krštenja). Kada zaručnica ili zaručnik nisu kršteni, traži se posebno dopuštenje za sklapanje braka.

Pretpostavka da postoje opći uvjeti

Jasno, pretpostavka je da su zaručnici sposobni za sklapanje sakramenta ženidbe i za stupanje u brak. To znači da se mora razjasniti da valjanom i dopuštenom sklapanju sakramenta ženidbe pristupaju svojom voljom i da im na tom putu ne stoji nikakva zaprjeka. O zaprjekama više možete pročitati u Zakoniku kanonskoga prava (kanoni od 1073. do 1094.), a ženidbenu privolu određuju kanoni od 1095. do 1107. Kanon 1095. navodi da su za sklapanje ženidbe nesposobni oni koji nisu dovoljno sposobni služiti se razumom, oni koji boluju od teškoga manjka prosuđivanja o bitnim ženidbenim pravima i dužnostima koje treba da se uzajamno predaju i primaju te oni koji zbog razloga psihičke naravi ne mogu preuzeti bitne ženidbene obveze. A da bi se mogla imati ženidbena privola, potrebno je da »ugovornim strankama barem nije nepoznato da je ženidba trajna zajednica između muške i ženske osobe usmjerena na rađanje djece stanovitom spolnom suradnjom« (kan. 1096., par. 1).

Ako je moguće, primiti sakramente

Sve to jasno definira i određuje navedeni Zakonik kanonskoga prava koji u kanonu 1055. u dva paragrafa ističe da je Krist uzdigao »na dostojanstvo sakramenta ženidbeni savez među krštenima, kojim muška osoba i ženska osoba međusobno uspostavljaju zajednicu svoga života po svojoj naravi usmjerenu k dobru supruga te k rađanju i odgajanju potomstva«, a bitna su svojstva ženidbe »jednost i nerazrješivost« (kan. 1056.).

U Vašem slučaju, navedeni kanon potvrda je da bi Vaša zaručnica prije sklapanja braka – a u pripremi za njegovo sklapanje – mogla pristupiti ostalim sakramentima koje iz nekoga razloga nije primila – ispovijed, pričest i krizmu, ako za to ne postoje »velike poteškoće«.

I sljedeći kanoni govore o sklapanju sakramenta braka između katolika, ali i o potrebi pastoralne brige i priprave za sklapanje ženidbe. U nju spada i kanon 1065. u kojem se u dva paragrafa ističe: »Katolici koji još nisu primili sakrament potvrde neka ga prime prije sklapanja ženidbe, ako je to moguće bez velike poteškoće. Da bi se plodonosno primio sakrament ženidbe, zaručnicima se usrdno preporučuje da prime sakramente pokore i presvete euharistije.« Konkretno, u Vašem slučaju, navedeni kanon potvrda je da bi Vaša zaručnica prije sklapanja braka – a u pripremi za njegovo sklapanje – mogla pristupiti ostalim sakramentima koje iz nekoga razloga nije primila – ispovijed, pričest i krizmu, ako za to ne postoje »velike poteškoće«. Ako to iz nekoga teškoga razloga ili poteškoće ne bi bilo moguće, onda će Vas svećenik upozoriti da ne će moći biti ni kuma na krštenju ni kuma na krizmi. Zato bi naša preporuka bila da u dogovoru sa župnikom obavite pripremu za primanje sakramenata (najbolje prije sklapanja ženidbe, a ako nikako nije moguće, onda nakon nje).

Trebat će Vam vremena za pripravu

Mi nekako pretpostavljamo da je Vašoj izabranici to moguće, a o svemu je najbolje razgovarati sa župnikom župe u kojoj živite i sudjelujete u sakramentalnom životu. On će provesti cijeli postupak potreban za ženidbu, ispitati sve okolnosti i pomoći Vam oko svih još nerazjašnjenih pitanja koja Vam se javljaju. Učinite to dovoljno rano jer će Vam trebati vremena za pripravu, u kojoj ćete pohađati i obvezni zaručnički tečaj. I naši biskupi u svom »Direktoriju za pastoral sakramenta u župnoj zajednici« ističu da »priprava za ženidbu ima veliku vrijednost za cijelu kršćansku zajednicu, u prvom redu za ženidbene drugove, jer njihova odluka ne smije biti improvizirana i donesena na brzu ruku«. »Nekada se u pripravi moglo računati na podršku društva koje je priznavalo vrijednosti i dobrobit braka. Crkva je bez poteškoća i sumnji štitila njegovu svetost, svjesna činjenice da je sakrament ženidbe crkveno jamstvo životne stanice Božjega naroda«, no danas je sve više rastava koje se smatraju »gotovo normalnom pojavom«, a ima sve više slučajeva da se parovi ne registriraju ni pred državnim činovnikom.

Najbolje odmah pribaviti potrebne dokumente

Zbog toga naši biskupi ekstenzivno govore o nužnoj pripremi – daljoj, bližoj i neposrednoj, pri čemu je naglasak stavljen na ulogu pastoralnih djelatnika, posebno svećenika. Zato bismo Vam preporučili da se što prije javite svomu župniku. Kod javljanja župniku dobro je odmah donijeti i krsni list iz župe gdje ste kršteni na kojem će pisati da ste slobodni, to jest da niste crkveno vjenčani, i da zato možete sklopiti sakrament ženidbe. Jasno, ako ste kršteni u župi u kojoj ste se nakanili vjenčati, krsni Vam list nije potreban jer župnik župe Vašega krštenja u matici krštenih ima sve podatke i o krštenju i o Vašem slobodnom stanju. Isto to vrijedi i za Vašu zaručnicu. Krsni list Vam vrijedi šest mjeseci. Isto tako iz Matičnoga ureda trebali biste donijeti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obredu (ta Vam potvrda vrijedi tri mjeseca), a župnik će Vam dati sve ostale potrebne informacije.