INICIJATIVA »40 DANA ZA ŽIVOT« KRENULA U NOVU KORIZMENU KAMPANJU »Bit ćemo pitani o ljubavi koju smo dali onima koji se u majčinoj utrobi još ne mogu sami braniti«

Inicijativa »40 dana za život« krenula u novu korizmenu kampanju

Molitvena inicijativa »40 dana za život« korizmenom kampanjom koja traje od 2. ožujka do 10. travnja ulazi u svoju osmu godinu djelovanja. Od početka inicijative 2014. u Zagrebu, ove korizme u molitvenoj kampanji bdije i moli za spas nerođenih i prestanak pobačaja 36 gradova na 37 mjesta bdjenja. Djelovanjem inicijative »40 dana za život« i udruge »Hrvatska za život« u osam godina kontinuirane molitve spašeno je oko 110 dječjih života, a tijekom zadnje kampanje, jesenske 2021., spašen je jedan život. Ususret korizmenoj kampanji za Glas Koncila rado ju je predstavila dopredsjednica udruge »Hrvatska za život« i izvršna direktorica inicijative »40 dana za život« Petra Milković.

Borba za one koji se ne mogu sami braniti

Otprilike dvije tisuće molitelja sudjeluje u svakoj kampanji ispred bolnica i domova zdravlja, ali u pojedinim gradovima postoje i redoviti molitelji koji se prijavljuju, mole i bdiju u svojim župama i domovima. Kampanja se ove korizme vodi pod sloganom svetoga Ivana od Križa »U predvečerje svoga života bit ćeš pitan o ljubavi«.

»Najveća je teškoća upravo pobijediti vlastitu komociju i neugodnosti te stati na javno mjesto i biti tamo za svaku majku i oca koji nas trebaju«

U odgovoru na pitanje zašto je odabran baš taj citat sugovornica je rekla: »Bake i djedovi tema su nove korizmene kampanje pa smo bili u potrazi za citatom koji bi se dobro povezao s tom temom. Taj predivan citat svetoga Ivana od Križa nama je na vrlo dobar način predstavljao bake i djedove i njihovu neizmjernu ljubav koju pružaju, posebno svojim unucima.« Tako je citat povezan s temom kampanje, ali i s djelovanjem inicijative jer »svi ćemo biti pitani o ljubavi koju smo dali svojim bližnjima, a tako i onoj najmanjoj braći i sestrama koji se u majčinoj utrobi još ne mogu sami braniti«.

Tijekom nove kampanje inicijativa spaja bl. Alojzija Stepinca, svete Joakima i Anu te bake i djedove. Naime, kroz svaki dan kampanje molit će se molitve na iste nakane kao i na svim mjestima bdjenja u svijetu, a za razmatranja su odabrane propovijedi blaženoga Stepinca, koje su, kako u doba kada ih je izrekao tako i danas, vrlo aktualne. Molitve dana za svaki dan mogu se pronaći na službenoj mrežnoj stranici inicijative.

Uz majke, ne zaboravljaju ni očeve

Osim bdjenja pred bolnicama i domovima zdravlja, tijekom kampanje organizirat će se pokornički križni putovi ulicama gradova ili u župama. Također će se kao i proteklih korizmenih kampanja moliti križni put za nerođene koji je napisao o. Marko Glogović. Budući da inicijativa, odnosno udruga »Hrvatska za život«, u svom djelovanju među ostalim uključuje mnoge edukativne programe i programe za iscjeljivanje rana pobačaja, i ove korizme planiraju se edukativne tribine i predavanja.

Jedan od programa je i program duhovnih vježba za sve očeve koji nose rane bilo izabranoga bilo spontanoga pobačaja »Iscjeljenje očeva srca«. Ta je inicijativa, prepričava sugovornica, pokrenuta nakon što su se počeli javljati i očevi koji nose rane pobačaja pa se uvidjela potreba i za takvom vrstom programa za izlječenje rana pobačaja nakon što je prvo pokrenut program za majke »Oprostom oslobođene«. Molitelji, kao i svi članovi inicijative, od početaka se utječu svetomu Josipu. Inicijativa je i pokrenuta pod Josipovim okriljem, u posvećenoj mu župi na zagrebačkoj Trešnjevci. Inicijativa »40 dana za život« i udruga »Hrvatska za život« tako zajedno mole veliku devetnicu svetomu Josipu. Ideja je, napominje sugovornica, došla spontano, a moli se svake srijede uživo na Facebook-stranici »Iscjeljenje očeva srca« te je predvode očevi i muškarci uključeni u program. Molitvene nakane Josipove krunice svake su srijede spas nerođenih i iscjeljivanje rana pobačaja, a u aktualnoj situaciji i ostale nakane.

Bake i djedovi branitelji nerođene unučadi
U posebnom su fokusu korizmene kampanje inicijative »40 dana za život« bake i djedovi pa će se, više nego prigodno, molitelji utjecati svetima Joakimu i Ani, najpoznatijim djedu i baki u povijesti. Izvršna direktorica inicijative »40 dana za život«
Petra Milković svjedoči da je tijekom djelovanja primijećeno da veliku ulogu u spašavanju nerođenoga života, ali nažalost isto tako i u gubitku života djeteta, imaju upravo bake i djedovi. »Često se dogodi da baka ili djed svojom potporom, riječju i molitvom spase svoje nerođeno unuče. No često smo svjedoci onoga suprotnoga scenarija – da oni nagovaraju majku i oca djeteta na pobačaj, a nerijetko se događa da oni upravo to i plate. Upravo je zato njihova uloga u očuvanju nerođenoga života itekako velika i želimo tijekom ove kampanje to osobito istaknuti«, rekla je sugovornica.
Španjolski scenarij za Hrvatsku?

Početkom veljače u Španjolskoj je donesen zakon kojim se novčanom ili zatvorskom kaznom kažnjavaju molitelji ispred bolnica. Za kaznu dovoljno je samo biti prisutan na miroljubivoj molitvi za nerođene ispred bolnice ili medicinske ustanove. Zakon je, složit će se sugovornica, neutemeljen, a prisjeća se da se nešto slično, u obliku zabrane, prije dvije do tri godine pokušalo i u Hrvatskoj. No na sreću to je bilo bezuspješno, a svjedoči da inicijativa u proteklim godinama djelovanja nije bilježila kažnjavanje miroljubivoga bdjenja. »Primjer iz Španjolske još je jedan pokazatelj pritiska na ljude koji zaista žele pomoći majkama koje ponekad misle da nemaju izbora, odnosno da je jedini izbor pobačaj. Nažalost, floskula ‘pravo na izbor’ često kao jedini izbor i pomoć nudi namjerni pobačaj.«

Pobijediti vlastitu komociju

U razgovoru o kušnjama i teškoćama molitve za nerođene pred bolnicama sugovornica se prisjetila da je bilo onih koji su na početku pokretanja inicijative, citirajući biblijsku mudrost, rekli: »Ne moli se na uglovima i trgovima.« Stavljajući citat u kontekst, sugovornica primjećuje da je tada to bila opomena onima koji su molili zbog vlastite promocije. Danas je itekako važno moliti za nerođene na ulicama i trgovima. »Molitelji ispred bolnica i domova zdravlja ne samo da ne rade to iz vlastite promocije, nego izlaze iz svojih udobnosti, ustaju iz svojih kreveta usred noći ili ranih jutarnjih sati, po vrućini, po kiši, po snijegu, ostavljaju svoje obitelji i slobodno vrijeme da bi stali u obranu najmanjih među nama, a često zbog toga budu izrugivani, napadani i blaćeni, čak i od onih od kojih bi se to najmanje očekivalo.« Sugovornica je dodala da je »najveća teškoća upravo pobijediti vlastitu komociju i neugodnosti te stati na javno mjesto i biti tamo za svaku majku i oca koji nas trebaju«. Mnogi su u javnosti svjedoci vrijeđanja molitelja, ali sugovornica ističe da to nije ni blizu na razini kako se događa u zapadnim zemljama pa su iz inicijative i na tome Bogu zahvalni jer molitelji u Hrvatskoj još donekle mogu mirno bdjeti i moliti za najmanje. Zato iz inicijative pozivaju na molitvu za nerođene te s radošću iščekuju sve one koji će im se ove korizme priključiti u molitvi pred bolnicama.