INTERES MATURANATA ZA KATOLIČKA I TEOLOŠKA UČILIŠTA Studiji s posebnim poslanjem na dobrobit cjelokupnoga društva

Diplomirani teolozi sve češće pronalaze zaposlenja izvan crkvenih služba u užem smislu

Da među ovogodišnjim maturantima vlada interes za visokoškolske ustanove nikle u okrilju Katoličke Crkve pokazuju i ovogodišnji podatci o preferencijama budućih studenata, koje je 15. lipnja objavila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Interes nisu umanjile ni okolnosti pandemije koronavirusa koje su i crkvena sveučilišta omela u redovitim aktivnostima predstavljanja studijskih programa, kao što su dani otvorenih vrata ili predavanja po srednjim školama. Od 865 studijskih programa u Hrvatskoj, za 17 studijskih smjerova koje na preddiplomskoj ili integriranoj razini nude visoka crkvena učilišta u Zagrebu, Splitu i Đakovu, zaprimljeno je više od 1800 prijava. Iz godine u godinu studijski se programi prilagođavaju izazovima suvremenoga društva pa se studenti sa završenom teološkom naobrazbom sve češće zapošljavaju i izvan okvira vjeronaučne nastave ili crkvenih služba u užem smislu.

»Teolozima je mjesto u svakom društvu«

Među hrvatskim katoličkim i teološkim učilištima tradicijski je najsnažniji zagrebački Katolički bogoslovni fakultet, iz čijih je temelja izgrađena i najvažnija hrvatska visokoškolska institucija – Sveučilište u Zagrebu. U više od 350 godina svoga djelovanja KBF je obrazovao hrvatske kardinale i (nad)biskupe, brojne teologe, svećenike i redovnike, kao i mnogobrojne vjernike laike.

»Bez intelektualaca s humanističkom naobrazbom, a tu spadaju i teolozi, društvo je u opasnosti da se mjeri i razvija samo prema kriterijima produktivnosti i korisnosti, a to onda lako dovede do svođenja čovjeka na kategoriju korisnosti, na sredstvo za postizanje ciljeva«, upozorio je prof. dr. Parlov.

Na preddiplomskoj razini izvode se filozofsko-teološki studiji, studij crkvene glazbe i studij teološko-religijskih znanosti. Novost je u potonjem da osim nastavničkoga nudi još četiri modula: pastoralno-katehetski, crkvena kulturna dobra, kršćanski humanizam i ekonomski razvoj te ekumenizam i međureligijski dijalog, rekao je u razgovoru za Glas Koncila dekan zagrebačkoga KBF-a prof. dr. fra Mario Cifrak. U takvoj perspektivi, ovisno o odabranom modulu, studij teološko-religijskih znanosti studente osposobljava za rad u osnovnim i srednjim školama, predškolskim ustanovama, mogu biti odgojitelji u vjeri ili katehete ili pastoralni djelatnici u župnim zajednicama.

Svima koji teže radu kao turistički vodiči za sakralnu kršćansku umjetnost, kao kustosi za sakralnu umjetnost u crkvenim muzejima, kao stručnjaci za upravljanje vremenitim crkvenim dobrima, kao i u različitim neprofitnim organizacijama i udrugama, jasnije perspektive nego što je to možda bio slučaj do sada daju novi moduli teološko-religijskih znanosti, dodao je prof. dr. Cifrak i zaključio: »Teolozima je mjesto u svakom društvu, ne može se i ne smije dogoditi da su teolozi oni koji rade samo u Crkvi, odnosno u specifično crkvenim službama. Poslanje je teologa na dobrobit cjelokupnoga društva. Naše komunističko nasljeđe još pridonosi toj shizofreniji iz ideoloških razloga, pa i velik broj intelektualaca ne zna što je teologija, misleći pritom da je to (samo) vjeronauk.«

Nije sve u STEM-u

Na splitskom KBF-u maturantima su ponuđena dva studijska programa: integrirani filozofsko-teološki sveučilišni studij i preddiplomski teološko-katehetski studij. Potonji nudi 22 upisna mjesta, a prvi 32. Mjesta se redovito popunjavaju, što svjedoči o popularnosti tih studijskih smjerova među studentima, objašnjava dekan prof. dr. Mladen Parlov. »U ulozi vjeroučitelja svaki kateheta pozvan je ponajprije postati svjedok vjere, odnosno svjedok Isusa Krista i novosti koju je Krist donio svijetu. Potom, vjeroučitelj je pozvan postati i odgojitelj, tj. prenijeti djeci i mladima ne samo poruku vjere, nego i sustav vrjednota na kojima bi trebali izgraditi vlastite živote. U ulozi odgojitelja vjeroučitelj bi trebao pomoći djeci i mladima da rastu u vlastitoj vjeri, odnosno da se sve više suobličuju Isusu Kristu te da postupno pronalaze svoje mjestu u društvu i Crkvi«, objasnio je dekan Parlov. Osim u nastavi vjeronauka, mnogi studenti nalaze svoje mjesto u svijetu knjige, ponajprije u izdavačkim kućama, kao i u kulturnom životu općenito.

»Teolozima je mjesto u svakom društvu, ne može se i ne smije dogoditi da su teolozi oni koji rade samo u Crkvi, odnosno u specifično crkvenim službama. Poslanje je teologa na dobrobit cjelokupnoga društva. Naše komunističko nasljeđe još pridonosi toj shizofreniji iz ideoloških razloga, pa i velik broj intelektualaca ne zna što je teologija, misleći pritom da je to (samo) vjeronauk«, upozorio je prof. dr. Mario Cifrak, dekan zagrebačkog KBF-a.

Premda su danas na cijeni prirodne znanosti, tzv. STEM područje koje čine prirodoslovlje, tehnologija, inženjerstvo i matematika, »ipak su društvu prevažne osobe s humanističkom naobrazbom, odnosno osobe koje će znati odgovoriti ne samo na pitanje ‘kako’, nego i ‘zašto’«. »Bez intelektualaca s humanističkom naobrazbom, a tu spadaju i teolozi, društvo je u opasnosti da se mjeri i razvija samo prema kriterijima produktivnosti i korisnosti, a to onda lako dovede do svođenja čovjeka na kategoriju korisnosti, na sredstvo za postizanje ciljeva«, upozorio je prof. dr. Parlov.

Teolozi preuzimaju sve važnije službe

Iskustva o zapošljivosti studenata izvan okvira vjeronaučne nastave ili crkvenih služba raznolika su i na đakovačkom KBF-u, koji je dio Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i nudi filozofsko-teološki studij. »Naši studenti sve više preuzimaju i važne službe u školama, ali i na regionalnoj i lokalnoj razini. Obnašaju javne službe u županijskim i općinskim tijelima, udrugama i organizacijama civilnoga društva te sredstvima društvenoga priopćavanja. Iako njihov broj nije velik, uočavaju se znatniji pomaci u vrjednovanju teološkoga studija, a svojim kvalitetnim radom pridonose općemu dobru zajednice«, istaknuo je dekan prof. dr. mons. Vladimir Dugalić, uz napomenu da katolički intelektualac ne smije ostati zatvoren u privatnoj sferi, nego nalaziti odgovore na sve zahtjevnije izazove suvremenoga društva i tako pridonositi promicanju općega dobra.

Filozofija u znaku isusovačke karizme

Ponudu teoloških znanja u akademskom životu Zagreba nadopunjuje i isusovački Fakultet filozofije i religijskih znanosti. No, pojašnjava dekan prof. dr. Ivan Koprek, taj fakultet ne nudi (samo) katoličku teologiju u užem smislu, nego studente oprema znanjima iz širih perspektiva: »Na našem fakultetu kombiniramo studij filozofije – na pozadini kršćanske tradicije, posebice filozofskih izvoda Aristotela, sv. Tome Akvinskoga i personalističke provenijencije – te religije, posebno triju monoteističkih. I filozofija i religije traže nešto apsolutno, nešto nužno. Ono za što se često kaže da je nevidljivo. Za razliku od pojedinačnih znanosti, poput biologije, fizike ili medicine, koje promatraju iskustvenu zbilju u smislu neke određene metode, filozofija gleda cjelinu, ispitujući ukupnost empirijskoga u njegovim krajnjim temeljima. U tom smislu filozofija je temeljna znanost. Ni religiju kojom se na našem fakultetu bavimo ne zanimaju pojedini vidici, nego cjelovitost zbilje i mjesto čovjeka u njoj. To i nju čini univerzalnom i temeljnom.«

Velik interes za studije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu mlada je visokoškolska ustanova koja je s akademskim djelovanjem započela 2010. godine. No suvremeni trendovi u izborima studija na ruku najviše idu upravo HKS-u pa se ono vrlo brzo nametnulo kao traženo među budućim studentima. Najtraženiji je smjer psihologije, za čijih se ponuđenih 46 mjesta prijavilo ukupno 473 studenta, a njih 93 taj je studij označilo kao svoj prvi izbor. Iza njega slijedi komunikologija, za čijih se 46 mjesta prijavilo 415 studenata, a kao prvi izbor označilo ju je njih 75. Popularan je i studij sestrinstva gdje za ponuđeno 41 mjesto kao svoj prvi izbor pretendira 56 studenata. Isti smjer ima i mogućnost izvanrednoga studiranja za koje je predviđeno još 20 mjesta. Kao i ranijih godina, slabije kotiraju studiji sociologije i povijesti. »Psihologija, sestrinstvo i komunikologija discipline su koje su u javnosti povezane s jasno definiranim profesijama, što nije slučaj sa sociologijom i poviješću koje promišljaju o društvu, prošlom i sadašnjem. No kakvo bi bilo društvo bez povjesničara, sociologa, pa i teologa, filozofa i umjetnika?« pitao se rektor HKS-a prof. dr. Željko Tanjić. Interesu za HKS među maturantima općenito pridonosi i činjenica da je Sveučilište unatrag zadnje dvije godine uspjelo na svim smjerovima osigurati i izvođenje studija na diplomskoj razini, čime je mnoge oslobodilo straha od ponekad mukotrpna postupka nastavka studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi.
Mnogi pak sadašnji i budući studenti HKS-a naći će se kroz nekoliko godina i u ulogama učitelja i profesora. Osim prenošenja znanja mladim ljudima, HKS svoje studente oblikuje i za prenošenje ljudskih i kršćanskih vrjednota, dodao je rektor Tanjić i napomenuo: »Za nas studenti nisu broj, nego osobe željne znanja i rasta te smo ponosni na svaki njihov rast i uspjehe.«
Osim nastavnoga dijela, sudeći prema ažurnim objavama HKS-a na društvenim mrežama »Facebook« i »Instagram«, studentima su ponuđene i razne izvannastavne aktivnosti, kao što je rad u volonterskoj skupini ili studijska putovanja. U danima pandemije, kao i na drugim obrazovnim ustanovama, nastava je izvođena na daljinu, a krizi je HKS, istaknuo je rektor. Tanjić, doskočio i pokretanjem rubrike »Cor Cordi« na mrežnoj stranici Sveučilišta, organiziranjem duhovne i psihološke pomoći za djelatnike, kao i pokretanjem fonda za žrtve potresa i bolesti.
Iako su na tržištu rada u Hrvatskoj aktivne tek prve generacije diplomanata HKS-a, rektor Tanjić o njihovu radu dobiva pozitivne informacije: »Često čujem da su naši studenti i magistri struke drugačiji. Vjerujem da je to plod poslanja katoličkoga sveučilišta. Ivan Pavao II. u dokumentu ‘Ex Corde Ecclesiae’ jasno je napisao da su studenti pozvani biti Kristovi svjedoci na svojim budućim radnim mjestima, tj. da budu dobri stručnjaci, sposobni preuzeti odgovornost, osjetljivi na društvene prilike i tragatelji istine. Vjerujem da će se u budućnosti još vidjeti koji je doprinos HKS-a hrvatskomu društvu.«