ISPOVJEDAONICA, VRTIĆ, CRKVA… Smiju li nekrštena djeca u crkvu?

Foto: Šibenska biskupija
Pokora od četiri Očenaša

Pozdrav. Moram priznati da sam se na božićnoj ispovijedi u crkvi zapitala što znači kada svećenik u ispovijedi za pokoru kaže da se izmole četiri Očenaša. Znači li to da treba izmoliti i Zdravomarije i Slava Ocu?

Čitateljica

Kada bi svećenik u nekim ranijim vremenima za pokoru dao »četiri Očenaša«, doista se podrazumijevalo da se izmole i četiri Zdravomarije i četiri Slava Ocu. Danas ispovjednici vrlo često jasno naglase što je doista »sadržaj pokore« pa bismo mogli zaključiti da su četiri Očenaša doista četiri Očenaša. No, kao što znate i sami, smisao pokore nisu neka vanjska djela, nego ona moraju dovesti do obraćenja srca, do unutarnje pokore na koju nas poziva svećenik u ispovijedi. Bez te unutarnje pokore pokornička djela ostaju »neplodna i lažna; unutarnje obraćenje, naprotiv, teži da izrazi taj stav vidljivim znakovima, kretnjama i djelima pokore« (Katekizam Katoličke Crkve, br. 1430), a za grijehe moramo dati »plodnu zadovoljštinu«, što se također zove pokora. Ona može biti: »molitva, milodar, djela milosrđa, usluga bližnjemu, svojevoljna odricanja, žrtve, te naročito strpljivo prihvaćanje križa koji moramo nositi« (KKC, br. 1460).

Odabir programa za svoje dijete?

Postoji li kakva veza između predškolskoga programa Montessori i vjerskoga pristupa odgoju. Treba li vjernik biti oprezan kada upisuje dijete u takav program?

Marijan

I u nekim katoličkim vrtićima, i u Hrvatskoj i u svijetu, provodi se i vjerski predškolski odgoj po pedagoškim načelima Marije Montessori (1870. – 1952.). Taj se program provodi i u nekim vrtićima kojima su osnivači naše (nad)biskupije. Već smo Vam time dali odgovor na Vaše pitanje. Naime, Marija Montessori govori o tome da je religioznost važna za razvoj djeteta te da ono treba doći u dodir s religioznim iskustvom još od najranije dobi. Te programe u dječjim vrtićima provode za to pripremljene odgojiteljice koje su ujedno odgojiteljice u vjeri jer su završile posebno katehetsko osposobljavanje te djeci na primjeren način mogu prenijeti vjerske sadržaje. Svoju je odgojnu metodu sama potvrdila radom u jednom vrtiću u Rimu, a kasnije po svijetu, no danas se više ističu neki drugi aspekti njezina pedagoškoga rada i odgojnoga modela – kao što su razvoj kreativnosti u djece i stjecanje samopouzdanja – pa je religiozna ili vjerska dimenzija došla nekako u drugi plan. No, kao što smo rekli, u nekim vrtićima ta dimenzija nije zanemarena, što posebno raduje roditelje katolike koji rado upisuju djecu u te vrtiće i u program vjerskoga odgoja, premda se o nekim vidovima toga odgoja (bliskost s istočnjačkim pogledom na svijet, kozmički pristup) raspravlja još i danas, što je i Vas vjerojatno ponukalo na postavljanje pitanja, o čemu jamačno vode računa svi oni koji u katoličkim i drugim vrtićima sudjeluju u vjerskom odgoju djece.

Smije li dijete u crkvu prije nego što je kršteno?

Je li Vam poznata praksa da se novorođenčad ne iznosi iz kuće ili se ne nosi u crkvu sve dok nije kršteno. Takvu mi je ideju iznijela suprugova obitelj, ali nisam sigurna u pravovaljanost toga. Možete li mi pomoći?

Čitateljica

Ta nam je praksa poznata, ali kao praznovjerna pa je se kao vjernica ne smijete držati. O tome smo već bili pisali pa samo podsjećamo što smo već bili pisali ranije. Možda su oni koji Vas savjetuju i sami, na žalost, žrtve praznovjerja koje je rasprostranjeno zato što su nam nekad slabe vjera i znanje, ali nam je »jak« strah od »nepoznatih sila«. Vjernicima prva Božja zapovijed (»Nemaj drugih bogova uz mene«) zabranjuje praznovjerje i bezvjerje. »Praznovjerje je, na neki način, izopačena pretjeranost religije, dok je bezvjerje mana koja je manjkom oprečna kreposti bogoštovlja« (Katekizam Katoličke Crkve, 2110).