ISTARSKA UDRUGA KOJA POMAŽE GOTOVO TRI DESETLJEĆA Brojne aktivnosti za brojne članove

Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije - Pula
Gvido Radolović, predsjednik Udruge roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije – Pula

Od 1991. godine u Puli djeluje Udruga roditelja osoba s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju Istarske županije koja okuplja i udružuje djecu, mlade i odrasle osobe s intelektualnim, mentalnim, tjelesnim ili osjetilnim oštećenjima i njihove roditelje te žrtve obiteljskoga nasilja, mlade bez roditeljske skrbi i ostale socijalno isključene i marginalizirane osobe. Udruga okuplja 400 članova, među kojima je 160 osoba s invaliditetom od 10 do 75 godina. Udruga provodi brojne socijalne programe za korisnike i edukacije za članove udruge, volontere i sve koji pružaju pomoć korisnicima. Pruža i pomoć pojedincima u rješavanju prava iz socijalnoga, zdravstvenoga i mirovinskoga osiguranja, radnoga prava i stambenih odnosa, pomoć u nabavi obuće, odjeće, lijekova. Posebnu brigu članovi udruge posvećuju nepokretnima, teže i teško bolesnim članovima koji se nalaze u domovima za odrasle, bolnicama i drugim ustanovama koje posjećuju, a povodom božićnih blagdana donose im darove.

Udruga devet godina provodi projekt »Mali i veliki kreativci« koji financira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a suradnju ostvaruje s regionalnom i lokanom samoupravom. Partneri u projektu su šest osnovnih škola i srednja Medicinska škola Pula. Cilj je uspostava interakcije između osoba s intelektualnim teškoćama i učenika od najranije dobi te rušenje predrasude o osobama s intelektualnim teškoćama. S ciljem razvoja svijesti o pravima i slobodama izoliranih i marginaliziranih društvenih skupina i doprinosa izjednačavanju njihovih mogućnosti s mogućnostima drugih građana osmišljena je ideja da udruga svake godine u studenom organizira športsko-rekreativni i kulturni susret osoba s intelektualnim teškoćama pod nazivom »Susret prijateljstva« na kojem sudjeluju udruge, ustanove, škole i vrtići iz Hrvatske i Slovenije. Susret se sastoji od glazbeno-scenskoga i športsko-rekreativnoga programa. Glazbeno-scenski program sastavljen je od dramskih, plesnih i glazbenih točaka koje izmjenično izvode osobe s intelektualnim, psihosocijalnim i tjelesnim teškoćama te djeca predškolske i školske dobi. Športsko-rekreativni program sastavljen je od natjecanja sudionika u kuglanju i boćanju.

Udruga provodi i savjetodavni rad, odnosno psihosocijalne terapijske tretmane za članove, i to kroz individualan i grupni rad. Udruga za članove organizira likovno-kreativne radionice, športsko-rekreativne programe kojima su obuhvaćene aktivnosti boćanje, kuglanje, terapijsko ronjenje i jahanje te grupne i individualne fizikalne vježbe, fizijatrijske preglede i niz drugih aktivnosti.