ISTINSKA SVIJEST O SINOVSTVU BOŽJEM Krist ne hrani ego time što je učinio mnogo dobra da bi ga ljudi hvalili

Peta nedjelja kroz godinu (Mk 1, 29-39)

Foto: Shutterstock

Evanđelist Marko Isusa prikazuje kao onoga koji je sposoban čovjeku donijeti kompletnost osobnosti time što će iscijeliti njegovu nemoć. Ona se može očitovati dvojako. S jedne je strane moguće da je razlog patnje čovjeka fizička bol, a s druge strane ista osoba može imati velikih problema na duhovnoj razini. Evanđeoski odlomak pete nedjelje kroz godinu prikazuje obje stvarnosti. Započinje prikazom Isusova izlječenja Petrove punice, a zatim prikazuje Isusa kao onoga koji ima vlast nad zlodusima koje izgoni iz ljudi kojima bi bili ovladali.

Vrijedan evanđeoski trenutak

Prvotno je dobro zaustaviti se na sceni u Petrovoj kući. Naime, u trenutcima osobne krize u obitelji uzrokovane vrućicom Petrove punice učenici se obraćaju Isusu za pomoć. I to ne čudi jer učenici su u Markovu evanđelju prikazani kao oni koji su neprestano na putu sve većega povjerenja, ali i nepovjerenja u Isusovu osobu. Ovaj se put prikazuju uistinu malenima pred činjenicom fizičke bolesti te na izravan način mole Isusa da pritekne u pomoć, što on i čini. To ne čini s distance, nego ulazeći u prostor boli.

Krista evanđelist ne prikazuje kao tek pukoga hodajućega »šarlatana«, nego osobu koja je istinski sposobna svojim ulaskom u nju, bijedu ljudske patnje doista i izmijeniti

Vrijedan je to evanđeoski trenutak te se vrijedi na njemu zaustaviti.

Naime, Krista evanđelist ne prikazuje kao tek pukoga hodajućega »šarlatana«, nego osobu koja je istinski sposobna svojim ulaskom u nju, bijedu ljudske patnje doista i izmijeniti. No valja uočiti kako do promjene vjerojatno ne bi došlo da nema prethodnoga poziva u pomoć. To je vrijedno naglasiti jer se uistinu često u radu svećenika s ljudima može vidjeti da mnogi vape za pomoć, no često ne žele pustiti Krista da uđe u njihove kuće i prostore patnje. Krist je prikazan kao snaga Božja, no nju treba istinski zatražiti te u poniznosti svojega bića iščekivati uslišanje. Naravno, u vjeri da će se to uistinu i dogoditi. Na taj način evanđelist prikazuje svojevrsno kršćanstvo realnosti. Ono se očituje u vjeri u snagu Krista, a s druge strane računa na ljudsko izlaženje iz samoga sebe te upućivanje na put iscijeljena.

Pokretač novih izlječenja

Izlječenje gospođe iz evanđelja biva potom pokretačem njezina osobnoga služenja Kristu i učenicima. Drugim riječima, onaj koji je svjestan Kristova dara ozdravljenja i prilike za ponovnim životom, stavlja sebe na put služenja. Osim toga, izlječenje u Šimunovoj kući pokretač je novih izlječenja, i to na više razina. Marko će reći kako su mnogi koji su ozdravili od bolesti, ali i kako su mnogi oslobođeni od zloduha.

Zlodusi su u evanđeljima prikazani dakle kao duhovna sila koja se protivi Kristu, no nikada nisu prikazani na način da imaju jednaku duhovnu snagu i dostojanstvo koje ima Krist. To uvijek vrijedi istaknuti ljudima koji se često boje raznih duhovnih sila u svojem životu. Uz to, zlodusi su prikazani kao nekompetentni sugovornici jer ne dobivaju priliku razgovarati s Isusom. Iako paradoksalno, imaju znanje o Isusu jer su duhovna bića.

Prikazi istjerivanja zloduha u evanđeljima nemaju svrhu u samima sebi, nego u prikazu autoriteta i snage Isusa koji je to sposoban učiniti jer je Sin Božji

Znanje je to koje će tijekom Markova evanđelja biti očitovano, a sadržano je u istinskom vjerovanju da je Isus doista Sin Božji.

No ta istina tek treba biti potvrđena Kristovim životom koji će kulminaciju i konačnu potvrdu imati u muci i smrti te slavnom uskrsnuću. Zato je sam Isus koji je svjestan te činjenice ponizni Sin koji ne želi od sebe stvarati spektakularnoga iscjelitelja, nego u poniznosti živi svoju misiju na zemlji do trenutka konačne potvrde smisla njegova dolaska. Stoga je vidljivo kako prikazi istjerivanja zloduha u evanđeljima nemaju svrhu u samima sebi, nego u prikazu autoriteta i snage Isusa koji je to sposoban učiniti jer je Sin Božji.

Misija Krista i prve Crkve

Iz svega do sada navedenoga ne čudi da je Isus i u trenutcima velikih čudesnih ozdravljenja i izgona zloduha uvijek znao povući se u stranu. Jer živi istinsku svijest o sinovstvu Božjem koje se očituje prije svega u snazi koja dolazi od molitve i prožetošću Božjom snagom. Ili pretočeno riječima suvremenoga čovjeka – Krist ne hrani ego time što je učinio mnogo dobra da bi ga ljudi hvalili. I doista, svaka Bogu posvećena osoba uvijek bi trebala živjeti svijest svoje ovisnosti o Bogu.

Prva je Crkva znala da će temelj za oslobođenje i ozdravljenje čovjeka biti zdrava doktrina koja čovjeku donosi novost u život, i to do te mjere da ga radikalno dotiče u onome u čemu je najslabiji

Svijest da njezina istinska snaga ne prebiva u njoj, nego joj biva nanovo darovana od Boga. Takva snaga nanovo biva darovana onima koji žive duhovnost molitve i meditacije daleko od spektakla obličja svijeta što prolazi. Takvu je pak snagu Krist došao navijestiti, a to izravno i sam kazuje u evanđelju. Zato na kazivanje učenika da ga svi traže u jednostavnosti će svojega bića reći da želi poći i u druga mjesta kako bi naviještao jer je zato došao.

Grčki tekst evanđelja pri tome rabi glagol kçryssô koji označava misiju Krista, ali i prve Crkve. Misija je to koja je orijentirana na naviještanje novine kraljevstva Božjega koje je nastupilo u osobi Isusa Krista. Na taj je način vidljivo kako je prva Crkva znala da će temelj za oslobođenje i ozdravljenje čovjeka biti zdrava doktrina koja čovjeku donosi novost u život, i to do te mjere da ga radikalno dotiče u onome u čemu je najslabiji i potrebit pomoći. Tu je misiju Crkva imala nekada, a ima i danas.