ISTRAŽIVANJE POLJSKOGA SVEĆENIKA O MEDIJSKOJ SLICI OTČINSKE FIGURE Ne nasjedati na zamke ideologiziranih prikaza

Foto: Shutterstock

Kako se otčinska figura i obiteljske vrjednote predstavljaju u suvremenim medijima koji djeluju u suvremenom okruženju koje sve učestalije negira temeljne antropološke razlike između muškarca i žene? Kako promovirati obiteljske vrjednote u obitelji u kojoj je brak reduciran samo na »papir« ili »sporazum«?

Ta su pitanja zaokupila doktorsko istraživanje Piotra Studnickoga, poljskoga svećenika i istraživača s Papinskoga sveučilišta sv. Križa u Rimu, čije je rezultate predstavio projekt »Obitelj i mediji«.

Istraživanje je kvalitativnim i kvantitativnim metodama provedeno na oko 1000 članaka objavljenih u najuglednijim svjetskim i talijanskim medijima, kao što su »New York Times«, »Washington Post« ili »Corriere della Sera« i »La Republica« te na člancima iz nekoliko poljskih novina, s obzirom na to da autor dolazi iz Poljske

Istraživanje je kvalitativnim i kvantitativnim metodama provedeno na oko 1000 članaka objavljenih u najuglednijim svjetskim i talijanskim medijima, kao što su »New York Times«, »Washington Post« ili »Corriere della Sera« i »La Republica« te na člancima iz nekoliko poljskih novina. Istraživanje govori o golemom pritisku rodne ideologije i feminizma na medijsku sliku otca i njegove uloge u obitelji. Učestalo se događa da je otac prikazan na ideologiziran način, pa su u duhu militantnoga feminizma odnosi muža i žene, otca i majke, predstavljeni kao svojevrsni sukob između spolova u kojem je upravo otac prikazan kao negativac. Umjesto zaštitničke uloge, otcu je dodijeljena uloga onoga koji ugrožava majku i djecu. Drugi je ozbiljan problem pisanje u duhu »zaštite prava homoseksualaca« koji autor razotkriva kao snažan lobi koji iza kulisa nameće agendu i pitanja o kojima se treba raspravljati na točno određen način. »Nije riječ samo o pitanju odsutnosti otca, nego i o gubitku njegova identiteta. Njegova je uloga u obitelji reducirana, a umanjena je i njegova uloga u društvu. Takav pogled donosi i višestruke kulturne izazove«, upozorava projekt »Obitelj i mediji« na tragu rezultata istraživanja Piotra Studnickoga.

Istraživanje Piotra Studnickoga otkrilo je da se i u medijima glavne struje u nekoj mjeri cijene i tradicionalni pogledi na ulogu otca, pa je tako 30 posto analiziranih članaka prikazalo otca kao nekoga tko je spreman suosjećati. Isti je postotak analiziranih članaka istaknuo vrlinu ljubaznosti u otca, a 15 posto i 10 posto spominjalo je vrline otčinske hrabrosti i časti.