IZ DOMOVINSKOGA KALENDARA 25. lipnja – dan proglašenja neovisnosti Republike Hrvatske

Ključni nadnevak iz novije hrvatske povijesti dan je kada je Hrvatski sabor donio Deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske, i još važnije, Ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Tim činom Republika Hrvatska pokrenula je »postupak razdruživanja od drugih republika i SFRJ« i »postupak za međunarodno priznavanje«. Zanimljivo je da je u Deklaraciji ostavljena mogućnost »da bi savez suverenih država s Republikom Slovenijom kao i s ostalim republikama, utemeljen na osnovama ugovorne, dobrovoljne i interesne zajednice, mogao biti od koristi za sve republike dosadašnje SFRJ pod uvjetom da se poštuju međusobni interesi po važećim propisima međunarodnog prava«.

Uz Dan državnosti 30. svibnja nastojali smo razriješiti zbrku i nesporazume koji se vežu i uz ovaj nadnevak. Naime, 2001. godine taj je nadnevak – 25. lipnja – ondašnja saborska većina preimenovala, pogrješno!, u Dan državnosti (dotadašnji, i sada opet blagdan Dan državnosti bio je tada degradiran na spomendan Hrvatskoga sabora, što, opisno gledajući, jest smisao toga dana), a Dan neovisnosti premetnula je na 8. listopada s obrazloženjem da je Hrvatski sabor tada, nakon tromjesečnoga moratorija, »aktivirao« odluke od 25. lipnja i raskinuo državnopravne sveze s republikama i pokrajinama bivše države.

Treba dakle biti jasno: Dan neovisnosti je 25. lipnja, a 8. listopada je dan kada su spomenute odluke Hrvatskoga sabora konačno i nepovratno stupile na snagu u obliku »razdruživanja«.

Danom neovisnosti ispravno je dakle proglašen 25. lipnja. Je li ispravno bilo ukinuti ga kao državni blagdan – to je pitanje koje zacijelo zaslužuje raspravu budući da je to prvi nadnevak neposredno vezan za proglašenje neovisne hrvatske države (Dan državnosti to, ponavljamo, nije).

Dan neovisnosti kao državni blagdan imaju Afganistanci, Amerikanci, Francuzi, Indijci, Maltežani, Poljaci, Sudanci, Ukrajinci, Vijetnamci – stotinjak država u svijetu slavi ga kao nacionalni blagdan. Kako bilo, valja poželjeti sretan Dan neovisnosti Republike Hrvatske. (L)