IZ KATOLIČKOGA KALENDARA 9. travnja 1963. umro Franjo Ženko Donadini, promicatelj kršćanskoga zadrugarstva

Franjo Ženko Donadini

Među brojnim katoličkim socijalnim misliocima i radnicima u prvoj polovici 20. st. nezaobilazno je i ime Franje Ženka Donadinija.

Rođen je 1. veljače 1878. u Korčuli. U Splitu je polazio realnu gimnaziju. U porezno-financijskoj struci službovao je u Imotskom, Vrlici, Šibeniku i Benkovcu, a 1904. nastanio se u Vodicama, postavši zemljoposjednik. Godine 1908. postao je revizor u ljubljanskoj »Zadružnoj svezi«, a od 1909. u splitskoj »Zadružnoj svezi«, sudjelujući u osnivanju brojnih zadruga u Istri i Dalmaciji. Plod tih putovanja bila je i knjiga »Čobanske pjesme sakupljene po Ravnim kotarima« 1915. Za velikoga rata mobiliziran je te je neko vrijeme proveo u Kermienu (Körmendu) u zapadnoj Mađarskoj, objavivši brošuru »Hrvati oko Körmenda u Ugarskoj«. Nakon povratka postao je ravnatelj drniške Općinske štedionice, bio voditelj Zadružnoga saveza u Splitu, predsjednik Radničke komore za Dalmaciju, a od 1943. do umirovljenja 1951. djelovao je u Savezu hrvatskih seljačkih zadruga, držeći brojna predavanja.

Nakon Prvoga svjetskoga rata politički je djelovao u Hrvatskoj pučkoj stranci te poslije u Hrvatskoj seljačkoj stranci. Bio je i splitski općinski vijećnik.

Objavio je mnogo članaka o gospodarskim, vjerskim i nacionalnim temama u brojnim časopisima. Napisao je nekoliko knjiga u duhu kršćansko-socijalnih načela: »Uputu u zadružno poslovanje«, »Općinsko-gradske štedionice« i »Zadružne štedionice«. Svoja sjećanja objavio je u knjizi »Doživljaji zadružnoga revizora«, a posmrtno je tiskana knjiga sjećanja »Pedeset burnih godina hrvatskog naroda u Dalmaciji, 1890-1940«. U rukopisu je ostala knjiga »Dvije stotine šaljivih priča«.

Od rane mladosti bio je član Hrvatskoga sokola, a dvadesetih i tridesetih godina u splitskom okružju bio je aktivan član i predsjednik katoličkoga Hrvatskoga orlovskoga saveza, potom djelatan u Velikom križarskom bratstvu, u Marijinoj kongregaciji, Katoličkoj čitaonici »Marulić«, Pjevačkom društvu »Sv. Ceciliji« i Hrvatskom junaku. Godine 1960. Sveti Ivan XXIII. odlikovao ga ja odličjem »Pro Ecclesia et Pontifice«. Umro je u Zagrebu 9. travnja 1963. (L)